Tools

Toets uw verwerkersovereenkomst

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-11-2019

Deze tool kunt u gebruiken om de inhoud van de verwerkersovereenkomst te controleren op aanwezigheid van de verplichte elementen van de AVG.

Sluit met de juiste leveranciers een verwerkersovereenkomst

Stappenplan | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-11-2019

Deze tool helpt u te bepalen of u een verwerkersovereenkomst (of een andere overeenkomst) moet afsluiten.

Privacymanagement Meter

Rekentool | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-11-2019

Met deze tool meet u het privacymanagementniveau van uw organisatie op het gebied van de privacybescherming, AVG en informatiebeveiliging.

Datalek melden aan betrokkenen

Maatwerkbrief | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 21-10-2019

Is er sprake van een datalek in uw organisatie? Stel alle betrokken dan spoedig op de hoogte. Deze maatwerkbrief kan u hierbij helpen

Overzicht leveranciers

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met deze tool kunt u een overzicht opstellen van uw leveranciers en de bijbehorende eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Functietoegangsmatrix

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met een functietoegangsmatrix maakt u inzichtelijk, welke functie of rol toegang heeft tot welke systemen of informatie.

Risicoanalyse

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met deze risicoanalyse tool ziet u snel waar bij uw organisatie de risico’s voor privacybescherming en informatiebeveiliging zitten.

Checklist implementatie AVG

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Weet wat u nog moet doen om uw privacybescherming en informatiebeveiliging op orde te krijgen door middel van deze tool.

Verwerkingsregister

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met deze tool zet u snel en eenvoudig een register op voor het verwerken van persoonsgegevens binnen uw organisatie.

Procedure Datalek en beveiligingslek

Reglement | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Gebruik deze heldere handleiding bij data- en beveiligingslekken, dan weet u zeker dat u de juiste stappen onderneemt.