Tools

Marktanalyse collectieve zorgverzekeringen

Vergelijking | Premies werknemersverzekeringen | 08-10-2019

In deze tool vindt u een vergelijking tussen de collectieve zorgverzekering van een aantal grote verzekeraars.

Marktanalyse salarissoftware 2019-2020

Vergelijking | Loonadministratie | 07-10-2019

Het is belangrijk om de functionaliteit van salarissoftware af te stemmen op behoefte. In deze tool vergelijkt u salarissoftware aanbieders.

Marktanalyse eigenrisicodragerschap Ziektewet

Vergelijking | Eigenrisicodragerschap | 24-09-2019

Uw organisatie kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Deze tool vergelijkt een aantal bekende aanbieders met elkaar.

Marktanalyse eigenrisicodragerschap WGA

Vergelijking | Eigenrisicodragerschap | 24-09-2019

U kunt het risico voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers overnemen van UWV. Kies de aanbieder die het beste bij uw organisatie past

Voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling

Checklist | Buitenlandse werknemers | 13-08-2019

Met behulp van deze tool leert u waar u op moet letten om te voldoen aan de voorwaarden van de 30%-regeling.