Verdiepingsartikelen

Diversiteit door objectieve werving en selectie

Werving en selectie | 16 minuten | 23-01-2023

Een divers personeelsbestand vormt u vanzelfsprekend door de werving en selectie van verschillende werknemers. Het gaat er echter niet om me...

Wat te doen tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen?

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 06-01-2023

Er bestaat in Nederland nog steeds een forse loonkloof tussen mannen en vrouwen. Die kloof is de afgelopen jaren weliswaar kleiner geworden,...

Is een voltijdsbonus een goed idee?

Arbeidsvoorwaarden | 4 minuten | 05-01-2023

Een organisatie die meer werk heeft dan het personeel aankan, gaat op zoek naar een oplossing om al het werk gedaan te krijgen. Die oplossin...

De eerste stappen naar het creëren van een inclusievere organisatie

Discriminatie | 8 minuten | 04-01-2023

Bij de werving van personeel stellen sommige organisaties divers te zijn en het belangrijk te vinden dat werknemers zich thuis voelen. Maar...

De arbeidsongeschikte werknemer en de vakantiewetgeving

Vakantiedagen | 6 minuten | 04-01-2023

In de praktijk zorgt de samenloop van arbeidsongeschiktheid en vakantie van een werknemer regelmatig voor breinbrekers. Want hoe gaat u als...

Hoe denken werkgevers en werknemers over diversiteit en inclusie?

Discriminatie | 6 minuten | 20-12-2022

Diversiteit, inclusie, discriminatie, gelijkheid... In de media staan deze onderwerpen regelmatig centraal en ook veel werkgevers schenken h...

Chronisch zieken aan het werk houden

Re-integratie | 5 minuten | 16-12-2022

Een chronische ziekte maakt het uitvoeren en volhouden van werk soms lastig, voor de werknemer én de werkgever. Er wordt al jaren een sociaa...

Loonstop en loonopschorting: het verschil en de eisen

Loondoorbetaling bij ziekte | 5 minuten | 06-12-2022

Als een arbeidsongeschikte medewerker onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, heeft de werkgever de keuze tussen twee verschillende loo...

Preventie van stressgerelateerd verzuim en burn-out

Burn-out | 8 minuten | 05-12-2022

Met uitzondering van de afgelopen ‘coronajaren’ zijn de meest gemelde beroepsziekten psychische aandoeningen. In Nederland heeft ruim één op...

Een veilige en prettige werkomgeving voor LHBTIQA+’ers

PSA | 5 minuten | 24-11-2022

Goed werkgeverschap betekent zorgen voor een veilig en prettig werkklimaat. Voor alle werknemers – ongeacht ras, religie, huidskleur, geloof...