Verdiepingsartikelen

Flexwerkers en de RI&E: wat moet u ermee?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 4 minuten | 24-11-2023

Iedere werkgever is verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarin staan de risico’s waaraan werknemers b...

Bied ook bijzondere werknemers arbozorg

Arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 25-08-2022

De werkgever heeft niet alleen de wettelijke plicht zijn ‘eigen’ werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door het werk. Ook werkend...

Beloningen voor vrijwilligers en de loonheffingen

Vrijwilligers | 5 minuten | 03-01-2022

Vrijwilligers zijn die personen die onbetaald en onverplicht werk verrichten voor anderen – bijvoorbeeld voor uw onderneming – of voor de ma...

Onderzoek waarom uw organisatie met vrijwilligers werkt

Vrijwilligers | 5 minuten | 25-05-2020

In veel organisaties staat het vrijwilligerswerk door de coronacrisis on hold. De veranderde realiteit vraagt om nadenken en keuzes maken. H...

Er zijn verschillende manieren om uw vrijwilligers te bedanken

Vrijwilligers | 5 minuten | 02-05-2019

Vrijwilligers zijn vaak een onmisbare schakel in uw organisatie. Ze nemen u veel werk uit handen en zorgen ervoor dat uw organisatie zich ka...