Vraag & antwoord

Kan ex-werknemer loon vorderen na verhoging cao-loon?

Cao | Publicatiedatum 22-07-2019

Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever als daar met terugwerkende kracht het cao-loon verhoogd wordt? Dit hangt af van de manier waarop...

Is concurrentiebeding ook pas in vaststellingsovereenkomst af te spreken?

Concurrentiebeding | Publicatiedatum 12-07-2019

Een werknemer zonder concurrentiebeding vertrekt met wederzijds goedvinden. Kan ik nu alsnog een concurrentiebeding afspreken? Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer...

Is het verstandig om in een tijdelijk contract een vast contract toe te zeggen?

Functioneren en beoordelen | Publicatiedatum 12-07-2019

Ik wil in een tijdelijk contract opnemen dat mijn werknemer bij goed functioneren een vast contract krijgt. Is dat verstandig? Regelmatig zeggen werkgevers aan een werknemer...

Is niet voldoen aan e-mailetiquette reden voor ontslag?

Ontslag | Publicatiedatum 10-07-2019

Onlangs heeft een werknemer een verhitte e-mailwisseling tussen hem en mij naar zijn hele afdeling doorgestuurd. Is dit reden voor ontslag? Het doorsturen van e-mails...

Kunnen wij voor een Belgische vrijwilliger een VOG aanvragen?

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) | Publicatiedatum 10-07-2019

België kent de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet. Kunnen wij voor een Belgische vrijwilliger een VOG aanvragen of is dit niet mogelijk? Werknemers die in het...

Kan de werkgever sancties opleggen als een werknemer de veiligheidsinstructies niet opvolgt?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 10-07-2019

Een werknemer weigert gehoor te geven aan de veiligheidsinstructies van de werkgever. Kan de werkgever hiervoor arbeidsrechtelijke sancties opleggen? Op grond van artikel...