Vraag & antwoord

Interne of externe functionaris voor de gegevensbescherming?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 12-07-2019

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet ik een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen. Wat heeft de voorkeur: een interne of een externe...

Wie houdt toezicht op buitenlandse donaties?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 10-07-2019

Af en toe krijgen wij donaties vanuit België of Duitsland. Is het nu zo dat onze organisatie ook te maken krijgt met buitenlandse toezichthouders? Als uw organisatie...

Wanneer moet een organisatie een verwerkersovereenkomst afsluiten?

Werken met persoonsgegevens | 10-07-2019

Moet onze organisatie een verwerkersovereenkomst afsluiten met een externe partij die medische gegevens verwerkt, zoals de arbodienst? Als u persoonsgegevens van werknemers...

Mag de werkgever gegevens van een wearable inzien en verwerken?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 10-07-2019

In het kader van ‘gezonder werken’ heeft de werkgever wearables cadeau gedaan aan zijn werknemers. Mag hij de gegevens daarvan bekijken en gebruiken? Een...

Kunnen werknemers eisen dat de bedrijfsarts hun medische dossiers vernietigt?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 10-07-2019

In de AVG is het recht op vergetelheid opgenomen. Betekent dit dat werknemers kunnen eisen dat de bedrijfsarts hun medische dossiers vernietigt? Het recht om vergeten...

Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 29-03-2019

Het verwerken van bijzondere persoonsgegegevens is in principe verboden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat zijn daar de uitzonderingen op?...

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 29-03-2019

De AVG legt extra strenge eisen op aan het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Wanneer is daar sprake van? Bijzondere persoonsgegevens kunnen zeer precaire informatie...

Wanneer is verwerken van persoonsgegevens toegestaan?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 29-03-2019

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor het verwerken van persoonsgegevens heel streng geworden. Wanneer is dat voor onze organisatie...