Vraag & antwoord

Moeten lonen elk jaar verhoogd worden?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 22-07-2019

Zijn wij verplicht om de lonen van onze werknemers ieder jaar te indexeren of mogen we dat zelf bepalen? Er zijn geen wettelijke regels over het indexeren – jaarlijks...

Mag Hemelvaartsdag een verplichte werkdag zijn?

Cao | Publicatiedatum 22-07-2019

Hemelvaart is een erkende feestdag maar in onze onderneming wordt op die dag altijd gewoon gewerkt. Mogen we dat eigenlijk wel van werknemers eisen? De Algemene termijnenwet...

Hoe kunnen we sportieve goede doelen ondersteunen?

Goede doelen | Publicatiedatum 22-07-2019

Hoe kunnen wij werknemers ondersteunen die deelnemen aan een sportief goed doel zoals de Roparun of Alpe d’Huzes? Uw organisatie kan het verblijf en de maaltijden...

Is een werkonderbreking nodig voor de 30%-regeling?

30%-regeling | Publicatiedatum 22-07-2019

Als een buitenlandse werknemer die onder de 30%-regeling valt voor onze onderneming gaat werken, maakt het dan uit of hij vóór indiensttreding bij ons een...

Mag de OR zich bemoeien met individuele detacheringen?

Adviesrecht | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze technische dienst wordt ingekrompen en uiteindelijk opgeheven. De twee werknemers worden gedetacheerd. Omdat het slechts twee werknemers betreft, wil de bestuurder...

Geldt het instemmingsrecht op bekendmaking resultaten werknemers?

Instemmingsrecht | Publicatiedatum 22-07-2019

In onze organisatie worden individuele resultaten van werknemers bekend gemaakt op de afdeling. Onze OR vraagt zich af of dit instemmingsplichtig is. Als de resultaten...

Kunnen we als OR de houdbaarheid van vakantiedagen beïnvloeden?

Vakantiedagen | Publicatiedatum 22-07-2019

Volgens onze werkgever moeten wij onze vakantiedagen opmaken binnen het kalenderjaar. Maar klopt dit wel? Hebben wij als OR nog een rol bij het bepalen van die houdbaarheid?...

Mag een vakbondslidmaatschap onder de AVG vastgelegd worden?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 22-07-2019

Mag ik onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan een medewerker vragen of hij lid is van een vakbond? En mag ik dit vastleggen? Voor een werkgever kan...

Moet ik de OR informeren over overtredingen van de gedragscode?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 22-07-2019

Een werknemer heeft een waarschuwing gekregen voor het overtreden van onze gedragscode. De OR heeft dit via via vernomen en geeft aan graag over dit soort zaken geïnformeerd...

Lager gebruikelijk loon bij veel lagere winst?

Gebruikelijk loon | Publicatiedatum 22-07-2019

Mag ik mijn gebruikelijk loon van € 75.000 naar beneden bijstellen als de omzet en daarmee ook de winst (het verlies) van mijn bv in een kalenderjaar veel lager...