Vraag & antwoord

Hoe bepalen wij de drempelvrijstelling voor de RVU?

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 28-11-2023

Wij bieden onze werknemers een RVU. Maar hoe bepalen wij de drempelvrijstelling hiervoor, zodat we geen 52% pseudo-eindheffing hoeven te betalen? Sinds 1 januari 2021...

Wat regelt het Pensioenakkoord voor vervroegd uittreden?

Wet toekomst pensioenen | 17-11-2020

Werknemers krijgen door de stijging van de AOW-leeftijd steeds later recht op een AOW-uitkering. Dat maakt dat het steeds belangrijker wordt om mogelijkheden te hebben...