Vraag & antwoord

Gaat de Autoriteit Persoonsgegevens ook over klanten uit het buitenland?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Het is ons nog niet duidelijk of de Autoriteit Persoonsgevens ook de toezichthouder is als wij persoonsgegevens van Belgische klanten verwerken? Als uw organisatie persoonsgegevens...