Normbedrag huisvesting en dienstwoning 2016

25 januari 2016 | Door redactie

Het normbedrag dat werkgevers moeten hanteren voor zakelijke huisvesting is per 1 januari 2016 verhoogd. Toch zijn er ook situaties waarin huisvesting op de werkplek onbelast mag blijven. Onder voorwaarden geldt er namelijk een nihilwaardering voor.

Voor huisvesting op de werkplek en inwoning geldt onder de werkkostenregeling een normbedrag. Werkgevers moeten dit normbedrag bij het loon van de werknemer tellen of aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte. Voor 2016 is het normbedrag voor huisvesting en inwoning (tool) € 5,45 per dag. Dat is € 0,05 hoger dan in 2015. Dit bedrag is inclusief energie, water en bewassing.

Soms nihilwaardering in plaats van normbedrag

Onder de werkkostenregeling geldt een nihilwaardering voor huisvesting op de werkplek die nodig is voor het behoorlijk vervullen van de dienstbetrekking. Onder voorwaarden mogen werkgevers deze huisvesting onbelast aan werknemers bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor brandweerlieden die op de kazerne slapen, werknemers in de zorg die slaapdiensten hebben of werknemers die aan boord van een schip verblijven. De voorwaarden zijn:

  • De werknemer woont niet op de werkplek, maar heeft elders een eigen woning.
  • De werknemer moet redelijkerwijs gebruikmaken van de huisvesting op de werkplek.