VERDIEPINGSARTIKEL

OR kan op allerlei manieren advies uitbrengen

15 november 2023 6 minuten Door redactie

De WOR is duidelijk over de voorwaarden waaraan de adviesaanvraag van een bestuurder moet voldoen. Vaste onderdelen zijn bijvoorbeeld de inhoud van het voorgenomen besluit en de motieven hiervoor, de (verwachte) gevolgen voor het personeel en de maatregelen waarmee de bestuurder die gevolgen wil opvangen. De WOR is echter summier over het advies van de OR. Dit betekent dat uw OR kan adviseren zoals het u goeddunkt.

De bestuurder is op grond van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht uw OR om advies te vragen voor alle voorgenomen besluiten die in het eerste lid van dit artikel staan opgesomd. Het gaat hier om belangrijke besluiten die grote gevolgen (kunnen) hebben voor de organisatie e

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.