Verdiepingsartikelen

Vergeet niet uw buitenlandse werknemers en expats te verzekeren

Ondernemersverzekeringen | 4 minuten | 19-05-2024

Tegenwoordig hebben veel Nederlandse organisaties werknemers uit het buitenland in dienst. Denk maar aan Poolse fruitplukkers, Russische wet...

OR kan de inzet van minderheden bevorderen

OR en personeelsbeleid | 5 minuten | 17-05-2024

Werknemers hebben recht op een eerlijke behandeling. Daarbij speelt uw OR een belangrijke rol. Uw OR heeft namelijk de wettelijke taak om di...

Rechtsvermoeden van arbeidsomvang beschermt oproepkrachten

Oproepkrachten | 6 minuten | 17-05-2024

Iedereen in vaste dienst nemen is voor veel werkgevers bedrijfsmatig (te) uitdagend en dus bestaat de behoefte aan flexibele arbeid. In somm...

Personeelstekort tegengaan met het aannemen van zij-instromers

Werving en selectie | 6 minuten | 17-05-2024

Ziet u uw vijver aan kandidaten voor vacatures steeds verder opdrogen, dan moet u uw aanpak vernieuwen. Misschien lukt dat door in te zetten...

De voorwaarden voor het vormen van fiscale reserves

Investeren | 4 minuten | 16-05-2024

Als u een onderneming heeft die belastingplichtig is voor de IB of de VPB kunt u de winst verlagen als er door uw onderneming een fiscale re...

Aandachtspunten bij het toepassen van de inkeerregeling

Contact met de Belastingdienst | 4 minuten | 16-05-2024

Komt u er op een gegeven moment achter dat er iets niet in de aangifte is opgenomen dat er wel in had moeten staan? Dan bent u als onderneme...

Wanneer mag of moet u de BTW-verleggingsregeling toepassen?

Aangifte BTW | 6 minuten | 15-05-2024

Als u een prestatie verricht door een goed te leveren of een dienst te verrichten, bent u daarover in principe BTW verschuldigd. In sommige...

De gevolgen van een onzakelijke borgstelling door de dga

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 7 minuten | 15-05-2024

Bij het loskrijgen van financiering voor uw bv zal de financier u als dga vaak vragen om u ook persoonlijk borg te stellen voor die lening....

De fiscale regels voor kosten van sponsoring en reclame

Marketing | 5 minuten | 15-05-2024

Sponsoring en reclame zijn natuurlijk bedoeld om de naamsbekendheid van uw onderneming te vergroten. In principe gaat het hier dan ook om za...

Naheffingen en boetes rond de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 9 minuten | 14-05-2024

Ook al doet u nog zo uw best om het te voorkomen, rond de aangifte loonheffingen kan er natuurlijk altijd iets misgaan. Denk aan een fout in...