Verdiepingsartikelen

De voorwaarden voor een ‘zakelijke’ lening

Financiering | 4 minuten

Het leven van een dga gaat niet over rozen. U ploetert door, maar het resultaat is niet altijd terug te zien in uw persoonlijke banksaldo. U...

Een patstelling voorkomen bij een 50/50-verdeling van de aandelen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 4 minuten

De aandelenverdeling die in de praktijk voor de meeste problemen zorgt, is de verdeling 50/50. De oplossing lijkt simpel: kies dan gewoon vo...

Hindernissen bij het werken met inmiddels roemruchte AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 6 minuten

In tegenstelling tot grote multinationals heeft u als dga waarschijnlijk geen grote afdeling beschikbaar die zorgt dat uw bv soepeltjes vold...

Aparte bv's voor elk nieuw project, vastgoed en pensioen?

Ondernemingsrecht | 5 minuten

Ondernemingsrecht is voor een deel heel gewichtig. Voor een ander deel hangt het aan elkaar van volkswijsheden. ‘Eén bv is geen bv’, bijvoor...

Van WBP naar AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 9 minuten

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening heeft grote impact op uw organisatie...

Veel kanttekeningen te plaatsen bij netto werkkapitaal

Boekhouden | 4 minuten

De current ratio is de ratio die het meest wordt gebruikt in de praktijk bij de beoordeling van de liquiditeit van een organisatie. De ratio...

Het opstellen van een jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening | 4 minuten

Elk jaar moet u een jaarrekening (laten) opmaken waarin het financiële overzicht van het afgelopen boekjaar staat. Als onderdeel van het jaa...

Het belang van helder beleid over het vergoeden van kosten

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten

U kunt ervoor kiezen de kosten van werknemers te vergoeden op declaratiebasis of via een vaste vergoeding. Vergoeden op declaratiebasis kan...

BTW-correctie privégebruik auto van de zaak

Auto van de zaak | 5 minuten

Gebruikt u of een werknemer een auto van de zaak privé? Dan moet u over dit privégebruik BTW betalen. Deze BTW kunt u doorgeven door een cor...

De dga en de auto van de zaak

Auto van de zaak | 5 minuten

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan een auto in privé kopen of via de eigen bv. Bij aanschaf van een nieuwe auto is aankoop via de bv...