Verdiepingsartikelen

Het Referentie grootboekschema bezien na zes jaar

Boekhouden | 5 minuten

Het Referentie grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat rapportages vanuit de boekhouding moet vereenvo...

Veel kanttekeningen te plaatsen bij netto werkkapitaal

Boekhouden | 4 minuten

De current ratio is de ratio die het meest wordt gebruikt in de praktijk bij de beoordeling van de liquiditeit van een organisatie. De ratio...

Het opstellen van een jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening | 4 minuten

Elk jaar moet u een jaarrekening (laten) opmaken waarin het financiële overzicht van het afgelopen boekjaar staat. Als onderdeel van het jaa...

Het belang van helder beleid over het vergoeden van kosten

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten

U kunt ervoor kiezen de kosten van werknemers te vergoeden op declaratiebasis of via een vaste vergoeding. Vergoeden op declaratiebasis kan...

Bewaartermijnen in verschillende wetten botsen soms

Bewaarplicht | 9 minuten

Het opslaan en bewaren van persoonsgegevens is aan de orde van de dag binnen ondernemingen. Nu de Algemene verordening gegevensbescherming (...

Een onjuiste BTW-factuur kan u geld kosten

Facturen | 5 minuten

Voor een ondernemer die een goed of een dienst afneemt, is het van belang dat hij over een juiste inkoopfactuur beschikt. Deze inkoopfactuur...

BTW-correctie privégebruik auto van de zaak

Auto van de zaak | 9 minuten

Gebruikt u of een werknemer een auto van de zaak privé? Dan moet u over dit privégebruik BTW betalen. Deze BTW kunt u doorgeven door een cor...

BTW-regels voor vouchers

Aangifte BTW | 5 minuten

Per 2019 gelden voor ondernemingen die vouchers verkopen gewijzigde BTW-regels. Vanaf dat moment wordt onderscheid gemaakt tussen vouchers v...

Bereid u alvast voor op de maatregelen uit het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever | 9 minuten

Begin juni hebben het kabinet en de sociale partners na jarenlange onderhandelingen een pensioenakkoord bereikt. In dit akkoord staan onder...

De nieuwe omzetgerelateerde vrijstellingsregeling in de BTW

Aangifte BTW | 8 minuten

In het wetsvoorstel Wet modernisering kleineondernemersregeling (KOR) uit het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld om de KOR flink aan te pa...