VERDIEPINGSARTIKEL

Arbeidsongeschiktheid heeft niet altijd een fysieke oorzaak

15 april 2019 8 minuten Door redactie

Bij langdurig verzuim of aantoonbare lichamelijke klachten van een werknemer wordt vaak direct gedacht aan een fysieke oorzaak, zoals een onjuiste werkhouding, te zwaar werk of niet correct ingestelde werkplek. Toch zijn er een aantal andere factoren die een belangrijke rol kunnen spelen, ook wel bekend als ‘de vijf W’s’: werktaken, werkdruk, werktijden, werkhouding en werkplek. Wat wordt precies onder ‘de vijf W’s’ verstaan en hoe kunt u eventuele problemen ermee aanpakken?

Werktaken

Een van de vijf niet-fysieke factoren die een rol kunnen spelen bij langdurig verzuim zijn de werktaken. Onder werktaken worden alle hoofdtaken van een werknemer verstaan. Hoofdtaken kunnen weer worden onderverdeeld in subtaken

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.