VERDIEPINGSARTIKEL

Het wettelijke instructierecht is begrensd

7 mei 2021 4 minuten Door redactie

Een werkgever kan tot op zekere hoogte verplichtingen opleggen aan werknemers zonder dat zij of uw OR daarmee moeten instemmen. Bij zulke voorschriften is er een verschil tussen het zogenoemde instructierecht en het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Dat verschil is ook bepalend voor uw rol. Waarmee moeten uw OR en uw bestuurder rekening houden bij het wijzigen van het werkrooster, het opstellen van kledingvoorschriften of het overplaatsen van werknemers?

Het wettelijke instructierecht is vastgelegd in artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek. Het geeft een werkgever de mogelijkheid om eenzijdig voorschriften op te leggen aan werknemers, zodat hij de werkzaamheden in goede banen kan leiden en de orde in de organi

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.