VERDIEPINGSARTIKEL

Een nieuw feit is er niet zomaar

16 juni 2021 5 minuten Door redactie

U kunt natuurlijk wel eens een foutje maken bij het verzorgen van de aangifte en dat zal dan als de inspecteur het later ontdekt gecorrigeerd worden.

Maar mag die inspecteur wel altijd die foutjes corrigeren en navorderen? Moet hij niet gewoon goed uit z’n doppen kijken bij de eerste keer dat hij uw aangifte onder ogen krijgt?

De inspecteur heeft op grond van artikel 16 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) de bevoegdheid om een aanslag die ten onrechte achterwege is gelaten of tot een te laag bedrag is vastgesteld te corrigeren.

Maar dan moet er wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Voor navordering moet er sprake zijn van een nieuw feit. Of aan dit vereiste is voldaan hangt van de de

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.