VERDIEPINGSARTIKEL

Afspraak met uw bv niet vrijblijvend

Als dga kunt u simpel zaken afspreken met uw eigen bv. Maar zo’n afspraak is echt niet vrijblijvend. Houdt u zich niet aan een financiële afspraak dan is de kans aanwezig dat de Belastingdienst bij u aanklopt: waarom heeft u niet voldaan aan de afspraak en kan ik even vangen?


7 oktober 2021 3 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Veel dga’s hebben een rekening-courantverhouding met hun bv. In de dagelijkse bedrijfsvoering kan de bv dan wat voorschieten voor u als dga en omgekeerd. Dankzij de rekening-courant hoeft dat dan niet elke keer verrekend te worden. Dit betekent niet dat het saldo ongebreideld kan oplopen, want de Belastingdienst is extra scherp op hoge rekening-courantschulden.

Excessieve schuld bij bv

Het gaat bij de schulden van de dga dus niet altijd om relatief kleine bedragen. Dat is ook de reden dat het kabinet een wetsvoorstel heeft ingediend dat excessieve schulden van dga’s bij hun eigen bv moet aanpakken. Daardoor zijn schulden van dga’s boven de € 500.000 straks automatisch belast als inkomen uit aanmerkelijk belang.

Houd u aan de afspraak met uw bv

Maakt u als dga afspraken over bijvoorbeeld de hoogte van de schuld en het betalen van rente over deze schuld met uw bv dan moet u zich daar wel aan houden. Doet u dit namelijk niet en de Belastingdienst ontdekt dit dan bent u de sjaak.

De fiscus zal dan stellen dat u doordat u zich niet aan afspraak heeft gehouden bevoordeeld bent. Er is dan volgens hem sprake van een winstuitdeling waarover u moet afrekenen in box 2 van de IB. Daar kwam onlangs een dga ook hardhandig achter.

In deze zaak had de dga met zijn bv een rekening-courant. In de bijbehorende overeenkomst was vastgelegd dat de bv jaarlijks 5% rente zou ontvangen over het saldo op de rekening-courant. Maar in 2015 en 2016 betaalde de dga die rente niet.

De inspecteur zag dat als een uitdeling van winst aan de dga. Over 2015 was de niet-betaalde rente € 169.000 en voor 2016 was dat bijna € 162.300. De dga stapte daarop naar de rechter. Er was geen sprake van een winstuitdeling volgens hem, omdat het geld de bv niet ‘definitief had verlaten’.

De niet-betaalde rente was terecht aangemerkt als belaste winstuitdeling

Geen rentebetaling is bevoordeling

De rechter maakte korte metten met die argumentatie. Er was simpelweg afgesproken dat de dga jaarlijks 5% rente zou betalen. Maar daar was helemaal niets van terug te zien.

De rente was niet berekend, betaald of bijgeschreven en stond ook niet als bate in de administratie. De bv was daarom geld misgelopen en de dga had juist meer overgehouden. Dat geld had volgens de rechtbank definitief het vermogen van de bv verlaten.

De rechter maakte uit de stukken op dat het niet per ongeluk was dat de dga geen rente had betaald. Zowel de dga als de bv was zich ervan bewust dat de dga er gunstig uitsprong als aandeelhouder, ten koste van de bv.

De dga had ook niet verklaard waarom er in 2015 en 2016 geen rente was berekend. Al met al was de niet-betaalde rente dus terecht aangemerkt als belaste winstuitdeling. (Rechtbank Gelderland, 28 juni 2021 (publicatiedatum 18 augustus 2021), ECLI (verkort): 3248)

Verkapte winstuitdeling

Wil er dus daadwerkelijk sprake zijn van een verkapte winstuitdeling, dan moet zowel de bv als de dga zich van de bevoordeling bewust zijn en moet u als dga de bevoordeling hebben aangenomen.

De bewijslast van dit bewustzijnsvereiste ligt bij de Belastingdienst. Als u dus de grenzen opzoekt van wat nog zakelijk is, loopt u altijd risico. De fiscus moet echter wel aantonen dat u bewust gehandeld heeft.