Wet aanpak schijnconstructies

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van een schijnconstructie als het lijkt dat een werkgever een werknemer het minimumloon uitbetaalt, terwijl daar in de praktijk geen sprake van is. De WAS moet zulke constructies onmogelijk maken door bijvoorbeeld inhoudingen op het minimumloon te verbieden. De WAS brengt wijzigingen aan in verschillende wetten. Deze cursus toont kort aan welke aanpassingen er zijn doorgevoerd.

Beroepscompetenties

Kennis van de praktische gevolgen van de WAS voor uw werknemer en daarmee ook voor u in de praktijk.

Resultaat

Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van de maatregelen van de WAS en hoe wat de wetswijzigingen voor u in de praktijk betekenen. Slaagt u voor de eindtoets, dan ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt