Nieuws

a

7 tips voor het opstellen van de RI&E

Arbo | 24-01-2020 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Er komt nogal wat kijken bij het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Hiervoor is veel informatie nodig van allerlei bronnen....

fa

Ruim kwart mkb’ers heeft investeringsbehoefte

Financiële administratie | 24-01-2020 | Financiering

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft samen met de Hogeschool Utrecht onderzoek gedaan naar investerings- en financieringsgedrag van zpp’ers e...

or

OR moet ambtelijk secretaris goed inwerken

OR | 24-01-2020 | Ondernemingsraad

Een ambtelijk secretaris kan een OR een hoop werk uit handen nemen. Het is wel belangrijk dat er een gedegen inwerktraject is, zodat de ambt...

s

LKV en LIV deze maand in loonaangifte 2019 verwerken

Salarisadministratie | 23-01-2020 | Aangifte loonheffingen

Elk jaar moet de werkgever uiterlijk 31 januari de laatste loonaangifte over het vorige kalenderjaar indienen. Het is zaak om dit juist en v...

hr

Commissie wil rigoureus ingrijpen op arbeidsmarkt

HR | 23-01-2020 | Flexwerkers

De verschillen tussen flexwerkers, zelfstandigen en werknemers moeten kleiner worden en werkgevers en werknemers moeten meer gaan investeren...

a

Eén basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor iedereen

Arbo | 23-01-2020 | Loondoorbetaling bij ziekte

Het kabinet wil toe naar één basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor iedereen die werkt. Daarbij zou het dan niet meer uit moeten...

o

Bespaar inkt en papier met deze printtips

Officemanagement | 23-01-2020 | Softwaretips

Het is geen geitenwollensokkenstandpunt meer dat werknemers zuinig moeten omspringen met printspullen. Keken organisaties vroeger niet op ee...

f

Zelfstandigenaftrek gaat helemaal verdwijnen

Fiscaal | 23-01-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

Uit een advies van de commissie onder leiding van oud-topambtenaar Borstlap aan het kabinet blijkt dat de belastingvoordelen voor zelfstandi...

b

Goede doelen en populariteit social media eind 2019

Non-profit | 22-01-2020 | Goede doelen

Het aantal volgers van goede doelen op Instagram blijft groeien. Goede doelen hebben het een stuk lastiger op Facebook en Twitter. Dit blijk...

bv

Betaling na aanvragen faillissement niet onrechtmatig

Ondernemen | 22-01-2020 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van een failliete onderneming. Bijvoorbeeld als hij sommige bevriende schuld...