Gebruikelijkheidstoets

Werkgevers kunnen de vrije ruimte gebruiken om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen  in onbelast loon voor werknemers om te zetten. Bij het als eindheffingsloon onderbrengen van belaste looncomponenten in de vrije ruimte geldt de zogeheten gebruikelijkheidstoets. Deze cursus gaat uitgebreid in op de achtergrond en inhoud van de gebruikelijkheidstoets.

Beroepscompetenties

Kennis van de voorwaarden van en regels rondom de gebruikelijkheidstoets.

Resultaat

Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van de inhoud van de gebruikelijkheidstoets en wanneer u ermee te maken krijgt. Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

Meer informatie over onbelast vergoeden en verstrekken volgens de fiscale regels vindt u in de toolbox De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen.

U heeft nog geen toets gemaakt