VERDIEPINGSARTIKEL

Onderneming in zwaar weer

Merkt u dat uw bedrijf niet helemaal ‘gezond’ is, schakel dan een externe partij in. Die kan voor u onderzoeken waar de oorzaken van uw problemen liggen en welke redmiddelen u nog kunt inzetten om een faillissement te vermijden.

Welke mogelijkheden heeft u als uw onderneming in zwaar weer zit? Waar liggen voor u de kansen? En bij welke partijen kunt u terecht?


6 mei 2020 6 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Minder klanten, moeite om op tijd uw rekeningen en uw personeel te betalen, leveranciers die alleen nog tegen contante betaling zaken met u willen doen. Negeer deze signalen niet, maar kom gelijk in actie! Uw onderneming zit bij dergelijke signalen mogelijk in zwaar weer.

Zet u vroeg genoeg de nodige stappen, dan blijft u zelf aan zet. Wordt er beslag gelegd door een leverancier of eist de bank krediet op, dan loopt u achter de feiten aan en bent u mogelijk al te laat.

Financieel inzicht

Het bijhouden van een boekhouding is wettelijk verplicht. Een goede administratie geeft u inzicht in de financiële positie van uw onderneming, als de gegevens in de administratie actueel zijn.

Stijgen uw inkomsten? Stijgen uw uitgaven? Zijn er klanten die niet betalen? Heeft u inzicht in dergelijke zaken, dan bent u al een heel eind met het vinden van de oorzaken van de slechte financiële situatie waarin uw onderneming verkeert. Dan krijgt u ook inzicht in de maatregelen die u moet treffen.

Onderscheidend vermogen

Het is ook belangrijk om inzicht te hebben in de ‘unique selling points’ van uw product of onderneming, zodat u weet wat uw onderscheidend vermogen is ten opzichte van andere dienstverleners. Eventueel kan een marketingcampagne uw producten en diensten opnieuw onder de aandacht brengen.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u uw producten- en dienstenpakket moet aanpassen als de vraag anders is dan wat u aanbiedt. Onderzoek onder uw klanten is in ieder geval altijd aan te bevelen. U krijgt dan duidelijk op het netvlies welke verwachtingen zij van u hebben.

Herfinanciering van kredieten

Mocht een externe financiële impuls noodzakelijk zijn, dan biedt herfinanciering van bestaande kredieten mogelijk uitkomst. Voor herfinanciering kunt u aankloppen bij de bank of partijen die alternatieve financiering aanbieden.

Ondernemers met financiële problemen komen mogelijk in aanmerking voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Dit kan vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Uitkering

Als u tijdelijk niet in uw levensonderhoud kunt voorzien, dan kunt u via de gemeente een periodieke uitkering krijgen. Deze vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

U kunt de uitkering maximaal twaalf maanden krijgen. In sommige gevallen kan de gemeentelijke sociale dienst besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen.

In principe is de periodieke uitkering een lening. U betaalt hierover geen rente. De gemeente bekijkt achteraf of uw bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit blijkt of u de uitkering geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Om in aanmerking te komen voor financiële steun op grond van het Bbz moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn: uw bedrijf moet voldoende inkomen opleveren om te kunnen voortbestaan.

Levensvatbaarheid

Gaat het niet goed met uw bedrijf, huur dan een externe adviseur in. Die kan u helpen met het beoordelen van uw marktmogelijkheden, de beoordeling van de financiële structuur van uw onderneming en de levensvatbaarheid van uw kantoor. Een adviseur bepaalt de nieuwe koers en brengt eventuele vervolgstappen in kaart.

U moet daarnaast minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf; dat is gemiddeld 23,5 uur per week. Het moet voor u ook niet mogelijk zijn om hulp te krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

Bedrijfskapitaal

Heeft u tijdelijk financiële problemen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen? Dan kunt u in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift, mede afhankelijk van uw vermogen.

Het bedrijfskapitaal is een gift als het maximaal € 9.819 bedraagt, het eigen vermogen minder is dan € 188.997 en uw inkomen langdurig onder bijstandsniveau ligt. Er is sprake van een rentedragende lening bij een hoger bedrag, maximaal € 196.381. Deze lening moet u binnen tien jaar terugbetalen.

Sparren met externe partij

Heeft u behoefte om met iemand over uw financiële situatie te sparren naast de gemeente of uw financieel adviseur? Dan kunt u nog bij een aantal andere partijen terecht, bijvoorbeeld:

 • de Financieringsdesk van de Kamer van Koophandel, die met u meedenkt en mogelijk kan doorverwijzen naar andere nuttige partijen;
 • het Ondernemersklankbord, een landelijk netwerk van ervaren oud-ondernemers en -specialisten die u helpen om kritisch naar uw bedrijf en bedrijfsvoering te kijken. De adviseurs werken op vrijwillige basis en vragen u donateur te worden van de stichting Ondernemersklankbord.
 • MKB Doorgaan, een landelijke organisatie die hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, om hun bedrijf gezond te houden. Het eerste informerende gesprek is gratis.

Andere maatregelen

U kunt nog veel meer maatregelen treffen naast herfinanciering of aanpassing van uw dienstenpakket.

Een mogelijkheid is het zoeken naar een mede-eigenaar. Een mede-eigenaar komt met nieuwe ideeën en kan een financiële impuls geven, zodat u uw onderneming weer op de rails krijgt.

U kunt ook de mogelijkheden verkennen voor samenwerking met andere ondernemingen. Heeft u een bedrijfspand, dan kunt u dit eventueel verhuren of verkopen. Dan heeft u in ieder geval weer geld in het laatje.

Heeft u personeel, dan kunt u overwegen om werknemers te ontslaan. Op korte termijn leidt deze maatregel echter wel tot hogere kosten. Zo moet u een ontslagvergoeding of vakantiedagen uitkeren.

Met bootstrapping financiële ruimte creëren

Wat ondernemingen in zwaar weer tegenwoordig vaak toepassen is bootstrapping. Dit houdt in dat u financiële ruimte probeert te vinden door uw zakelijke kosten en persoonlijke uitgaven te beperken.

Voorbeelden
Voorbeelden van bootstrapping zijn:

 • ondernemen vanuit huis;
 • een lening afsluiten bij familie of vrienden;
 • inkopen doen samen met andere ondernemingen;
 • het inzetten van stagiairs;
 • het gebruiken van antikraakhuisvesting;
 • het gebruiken van subsidies;
 • het aanhouden van minimale voorraden;
 • het benutten van maximale betalingstermijnen;
 • een actief debiteurenbeheer.

Belastingdienst

Bij zwaar weer is het aan te raden om afspraken te maken met de Belastingdienst over betalingen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het aanvragen van uitstel van betaling of een betalingsregeling;
 • het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling. U krijgt dan langer uitstel, maar moet kunnen aantonen dat er in uw geval sprake is van een bijzondere situatie;
 • het melden van betalingsonmacht, ook bij het UWV;
 • het terugvragen van de BTW van openstaande facturen als u zeker weet dat uw afnemer niet meer gaat betalen.

Schuldhulpverlening

Een mogelijke oplossing voor uw financiële problemen is de schuldregeling. De schuldhulpverlener van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), de sociale dienst of een gespecialiseerd bedrijf helpt u bij het zoeken van een oplossing voor uw schulden met uw schuldeisers.

In dit minnelijk traject maakt u met de schuldhulpverlener een plan van aanpak. Uw schuldhulpverlener bekijkt wat u maandelijks kunt aflossen en doet uw schuldeisers een betalingsvoorstel.

Het is mogelijk om aan uw schuldeisers gedeeltelijke kwijtschelding te vragen. Gaan zij daarmee akkoord, dan wordt kwijtschelding verleend voor de resterende schulden. Voorwaarde is dat u zich in de overeengekomen periode maximaal heeft ingezet voor aflossing.

Schuldsanering

Gaan een of meer schuldeisers niet akkoord met het minnelijk traject, dan kunt u de rechtbank schriftelijk verzoeken om een wettelijke schuldsaneringsregeling op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Stuur daarbij de schuldsaneringsverklaring van de gemeente mee.

De Wsnp is een wettelijke schuldsaneringsregeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden van uw schuld af te zijn. De aanvraag voor de Wsnp kan zonder advocaat, maar helaas betekent dit wel einde verhaal voor uw onderneming.

Faillissement en doorstart

Soms is een faillissement helaas niet meer te vermijden, maar ook dat hoeft niet meteen het einde van uw onderneming te betekenen. Soms behoort voortzetting of een doorstart van uw onderneming nog tot de mogelijkheden.

Soms is het nog mogelijk een deel af te stoten of uw onderneming te verkopen. Ook hierbij is hulp van buitenaf aan te raden. U kunt uw voordeel doen met personeelssubsidies en voordeelregelingen.Meer informatie over faillissementen vindt u in de toolbox Zo bent u voorbereid op een dreigend faillissement.