VERDIEPINGSARTIKEL

Alternatieve financieringsvormen voor ondernemers

De meeste ondernemers hebben extra geld nodig om hun ondernemersdromen te verwezenlijken. Vaak kunnen zij een beroep doen op financiële ondersteuning van familie en vrienden, maar in de praktijk moet vaak worden aangeklopt bij banken.

Steeds vaker gooien ondernemers het echter over een andere boeg en wenden zij zich tot non-bancaire financiering, beter bekend als alternatieve financiering.


13 oktober 2021 3 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Non-bancaire financiering is financiering die niet door banken wordt verstrekt. Omdat banken steeds vaker de hand op de knip houden, zien vooral de kleinere ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) zich genoodzaakt om zich te verdiepen in alternatieve financieringsmogelijkheden.

Alternatieve financiering neemt de laatste jaren sterk toe in populariteit en moet serieus worden overwogen door ondernemers die willen gaan investeren.

Verschillende vormen van financiering

Er zijn verschillende vormen van non-bancaire financiering. Stichting MKB Financiering zette onlangs de bekendste vormen op een rijtje. Dit zijn:

  • Crowdfunding: een groep beleggers investeert samen in een project of onderneming. Een online crowdfundingplatform brengt vraag en aanbod met elkaar in contact.
  • Kredietunie: een coöperatieve kredietvereniging zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen.
  • Direct Lending: non-bancaire geldverstrekkers verstrekken rechtstreeks leningen aan ondernemingen. Soms investeren meerdere geldverstrekkers samen in een fonds.
  • MKB-beurs: platform waarbij beleggers kunnen investeren in mkb-ondernemingen in de vorm van aandelen en obligaties.
  • Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM): maatschappij met als doel het versterken van de regionale en lokale economie, en het verstrekken van risicokapitaal aan innovatieve en snelgroeiende ondernemingen. De ROM begeleidt hen in hun bedrijfsvoering.
Bij een microkrediet wordt soms niet alleen financiering maar ook coaching geboden

Microkrediet ook populair

Ook erg populair op dit moment is het microkrediet, een zakelijke lening tot € 50.000. Soms wordt niet alleen financiering maar ook coaching geboden. Een microkrediet kan worden aangevraagd bij Qredits, een private kredietverstrekker speciaal voor ondernemers.

Beroep doen op ‘business angels’

Er kan ook een beroep worden gedaan op Business Angels. Dit zijn particuliere investeerders of (ex-)ondernemers die vaak investeren in ondernemingen in de start- en groeifase.

De investering van een Business Angel bedraagt meestal tussen de € 50.000 en € 750.000. Vaak kunnen Business Angels niet alleen financiering verstrekken maar ook advies verstrekken. Een Venture Capital-fonds is een investeringsfonds dat zich richt op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven, meestal binnen een bepaalde branche of sector.

Een ondernemer kan daarnaast nog gebruikmaken van diverse overheidsregelingen

Objectfinanciering voor specifieke inversteringen

De vormen die hiervoor zijn genoemd, betreffen algemene vormen van alternatieve financiering. Daarnaast is er nog objectfinanciering. Daarbij staat een investering in directe relatie tot de financiering van een bepaald object. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in onroerend goed, bedrijfsmiddelen, voorraad en debiteuren.

Bekende vormen van objectffactinanciering zijn:

  • Leasing (operational en financial lease): financial lease is een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen die verbonden zijn aan de eigendom, (nagenoeg) geheel door de lessee worden gedragen. Van operational lease is sprake bij iedere leaseovereenkomst die niet kwalificeert als financial lease.
  • Factoring: een factormaatschappij verstrekt financiering als voorschot op uitstaande facturen.

Overheidsregelingen

Uiteraard zijn er nog meer alternatieve financieringsvormen. Een ondernemer kan daarnaast nog gebruikmaken van diverse overheidsregelingen, subsidies en fiscale maatregelen.

Meer weten over alle verschillende vormen van financiering? Bekijk dan onze toolbox over alternatieve financiering.