Identificatieplicht

De identificatieplicht houdt in dat werkgevers de identiteit van nieuwe werknemers moeten vaststellen. De identificatieplicht bestaat uit drie delen: de verificatieplicht, de bewaarplicht en de zorgplicht. Als niet wordt voldaan aan deze verplichting, kan dat een boete opleveren. Deze cursus gaat dieper in op de onderdelen van de identificatieplicht. 

Beroepscompetenties

Kennis van de onderdelen van de identificatieplichten, de plichten van de werkgever en de mogelijke gevolgen als niet wordt voldaan aan de identificatieplicht.

Resultaat

Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van de verschillende onderdelen van de identificatieplicht en wat die betekenen voor de werkgever. Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt