Infographics

Boetes rond de loonheffingen

Aangifte loonheffingen 24-01-2024

Bij de aangifte loonheffingen kunnen werkgevers onbedoeld fouten maken: een zogeheten verzuim. Denk bijvoorbeeld aan een fout in de gegevens in de loonaangifte, het te...

Fiscale verzuimboetes

Aangifte BTW 16-11-2023

Als uw organisatie te laat, geen of een foute belastingaangifte indient, kunt u een verzuimboete opgelegd krijgen. Dit zijn de huidige boetebedragen.

Bericht over premie Whk

Sociale verzekeringen 08-11-2023

Als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen is een werkgever de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk) verschuldigd. De premie Whk bestaat...

In bezwaar en beroep bij de Belastingdienst en de rechter

Contact met de Belastingdienst 18-04-2023

Als u het niet eens bent met een ontvangen aanslag, beschikking en/of boete, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst. Wordt dat afgewezen, dan...

Wel of geen bijtelling voor de auto van de zaak?

Auto van de zaak 04-04-2023

Als een werkgever een werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt moet de werkgever in principe rekening houden met een bijtelling. Maar in sommige situaties...

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Contact met de Belastingdienst 24-03-2023

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur geven aan hoe de overheid zich moet gedragen ten opzichte van u. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in formele en...

Toezicht door de Belastingdienst

Contact met de Belastingdienst 14-03-2023

De Belastingdienst houdt op verschillende manieren toezicht op het nakomen van de fiscale verplichtingen. Het gaat dan om verticaal en horizontaal toezicht. Wat houden...

Excessief lenen bij de eigen bv

Aanmerkelijk belang (box 2) 08-11-2022

De overheid wil paal en perk stellen aan ‘excessieve’ leningen van dga’s bij hun eigen bv. De fiscus gaat eind 2023 peilen of deze schulden boven een...

De FIOD en inbeslagname

Fraude 22-08-2022

De FIOD komt niet zomaar op bezoek, dan is er echt wel iets aan de hand. De FIOD mag uw administratie, computers en andere gegevensdragers in beslag nemen. Zelfs een...

Invorderingsmaatregelen van de Belastingdienst

Contact met de Belastingdienst 24-05-2022

De Belastingdienst zal invorderingsmaatregelen nemen als u uw belastingschuld niet betaalt. Hieronder vindt u de volgorde waarin deze plaatsvinden.