Infographics

Rapportageverplichting werknemersmobiliteit

Duurzaam ondernemen 30-04-2024

Organisaties met minimaal 100 werknemers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht om online te rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het zakelijke...

Regelingen en subsidies voor energiebesparing en vergroening

Duurzaam ondernemen 05-01-2024

Als u de bedrijfsvoering wilt verduurzamen, kunt u een beroep doen op verschillende regelingen. Maar dan moet u wel weten dat ze bestaan. De subsidiewijzer van de RVO...

Energielabel C voor kantoren

Bedrijfshuisvesting 19-05-2022

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Zonder dat label mogen ze niet meer als kantoor worden gebruikt. De eigenaar van het kantoorpand...

OR & de zorg voor het milieu

Duurzaam ondernemen 11-01-2022

Het Nederlandse bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten maatregelen treffen om aan de afspraken van het Klimaatakkoord (2019) te voldoen. Bij...

Keurmerken op kantoor

Duurzaam ondernemen 15-08-2019

Onder duurzaam werken valt ook het aanschaffen van apparatuur die zuinig is en geproduceerd met zo min mogelijk milieubelasting. Keurmerken kunnen u helpen een goede...

Het groene kantoor

Duurzaam ondernemen 15-08-2019

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) worden steeds belangrijker. Welke maatregelen kan uw onderneming nemen voor een groen kantoor?