Infographics

Verlof om te zorgen

Verlofregelingen 31-07-2023

Een werknemer kan kortdurend en/of langdurend zorgverlof opnemen om naasten te verzorgen. In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is bepaald voor welke naasten het zorgverlof...