VERDIEPINGSARTIKEL

Ietsje minder belasting betalen over de winst

U wilt als ondernemer voor de IB natuurlijk zo min mogelijk belasting betalen over uw winst. De overheid helpt u hier ook een handje bij mee door u wat tegemoetkomingen te geven.

Eén van die tegemoetkomingen is de mkb-winstvrijstelling. Maar over welke winst mag u deze vrijstelling nu toepassen? Uw bruto-winst, netto-winst of toch uw fiscale winst?


16 juni 2021 3 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst en is geïntroduceerd om het tariefverschil tussen de bv en natuurlijke persoon een beetje gelijk te trekken. U kunt er gebruik van maken als u ondernemer voor de IB bent. De vrijstelling is 14% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek zoals de zelfstandigenaftrek.

Objectief

U bent ondernemer voor de IB als er sprake zijn is van een objectieve onderneming. Het gaat daarbij om een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, die deelneemt aan het economisch verkeer met het oogmerk om winst te behalen en waarbij de winst ook redelijkerwijs te verwachten is. Is er duidelijkheid over de objectieve onderneming, dan komt u pas toe aan het ondernemerschap.

Het begrip ondernemer voor de IB is in de wet opgenomen en bestaat uit twee delen:

  • Feitelijk ondernemerschap: voor wiens rekening wordt de onderneming gedreven.
  • Verbonden ondernemerschap: hij die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming (geldt niet voor de zelfstandig beroepsbeoefenaar).

Ook bij verlies vrijstelling toepassen!

Let op: Ook als u verliezen heeft, moet u de mkb-winstvrijstelling toepassen. In dat geval leidt de winstvrijstelling dus tot een lager (verrekenbaar) verlies uit onderneming. De mkb-winstvrijstelling is dus voordelig als de winst na aftrek van de eventuele ondernemersaftrek positief is, en onvoordelig als dit bedrag negatief is omdat dan van het verlies de eerste 14% niet verrekenbaar is.

Een voorbeeld: U heeft een verlies uit onderneming van € 30.000 en recht op ondernemersaftrek van in totaal € 10.000. Maar deze ondernemersaftrek mag u nu niet gebruiken en schuift door naar andere jaren. Het totale verlies blijft € 30.000. Over dit bedrag moet u de mkb-vrijstelling berekenen; 14% x -/-€ 30.000 = -/- € 4.200. Het totale belastbare verlies bedraagt dus € 25.800.

Urencriterium

U hoeft om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen niet te voldoen aan het urencriterium, in tegenstelling tot onder andere de zelfstandigenaftrek en startersaftrek waarvoor de 1.225-urengrens wel geldt. U krijgt geen mkb-winstvrijstelling over de winst die u heeft behaald als medegerechtigde.

In 2021 is de aftrek van de mkb-winstvrijstelling beperkt tot 43%. Dit percentage loopt de komende jaren terug tot 37,05% in 2023. Het voordeel dat u dus heeft van deze vrijstelling loopt de komende jaren dus terug. De Belastingdienst past de winstvrijstelling automatisch toe bij de aangifte IB. U hoeft deze dus niet apart aan te vragen.

Wilt u weten over welk bedrag u de mkb-winstvrijstelling mag berekenen? In het schema hieronder staat wat u eerst van uw winst moet aftrekken voordat u het percentage van 14% mag gaan toepassen.

Winstberekening mkb-winstvrijstelling

U berekent de winst waarover u de mkb-winstvrijstelling mag toepassen als volgt:

Winst volgens uw boekhouding
Bij: niet-aftrekbare deel van de beperkt aftrekbare kostenBij: privégebruik van de bedrijfswoning
Bij: privégebruik van gas, water en elektra
Bij: privégebruik van een auto van uw ondernemingBij: privégebruik andere goederen uit uw ondernemingAf: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Af: willekeurige afschrijving
Winst vóór toevoeging toevoeging oudedagsreserve en ondernemersaftrek
Af: toevoeging aan de oudedagsreserve
Winst vóór de ondernemersaftrek
Af: zelfstandigenaftrek
Af: startersaftrek
Af: meewerkaftrek
Winst voor de mkb-winstvrijstelling
Af: mkb-winstvrijstelling van 14%
Belastbare fiscale winst uit onderneming