VERDIEPINGSARTIKEL

De groei van uw onderneming

U timmert al een tijdje aan de weg en heeft de laatste jaren een mooie onderneming opgebouwd. De omzet en winst zijn toegenomen en u bent klaar voor de volgende stap: de groei van uw onderneming.

Hoe kunt u dit het beste aanpakken? Welke mogelijkheden heeft u? En waar let een financier op bij het verstrekken van een lening?

Net als bij de start geldt ook bij de groei van uw onderneming dat u bedachtzaam te werk moet gaan. U heeft uw zaak al op de rails, nu is het een kwestie van doorpakken.


8 november 2019 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Bent u van plan om te groeien, dan is het van belang dat u eerst nadenkt over het doel van de groei. Waarin wilt u groeien? Wilt u meer omzet, een groter klantenbestand, meer producten verkopen of meer personeel? Heeft u het antwoord daarop, dan wordt het van belang hoe u de groei van uw onderneming wenst aan te pakken. Belangrijke vragen die u zich daarbij moet stellen zijn:

  • Is mijn onderneming organisatorisch klaar voor een eventuele groei?
  • Hoe ziet mijn netwerk eruit en hoe kan ik dit inzetten om mijn plan te realiseren?
  • Hoe ga ik mijn plannen financieren?
  • Welke financieringsvorm sluit het beste aan bij mijn plannen?
  • Moet ik kijken naar een financieringsmix?

Werkkapitaal zoeken

Voor uw groei heeft u werkkapitaal nodig. Voordat u op zoek gaat naar externe financiering kunt u het beste kijken naar de mogelijkheden binnen uw eigen onderneming. Niet alleen naar eigen geld, maar bijvoorbeeld ook naar mogelijke kostenbesparing en het verbeteren van uw debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer.

Vindt u binnen uw eigen onderneming werkkapitaal, dan scheelt u dat een hoop geld. U kunt daarnaast natuurlijk sneller aan de slag met de volgende fase in het ondernemerschap.

Onderbouwing van ondernemingsplan

Lukt het niet om uw ambities te verwezenlijken door inzet van eigen middelen, dan kunt u uiteraard op zoek gaan naar externe financiering. Financiering aanvragen bij een kredietverstrekker bereidt u voor met een financieel plan. Daaruit blijkt of uw idee kans van slagen heeft. Baseer uw financieel plan op uw ondernemingsplan. Met een gericht marktonderzoek en een marketingplan zorgt u voor een degelijke onderbouwing van cijfers.

Vijf begrotingen

Het financieel plan bestaat uit vijf begrotingen. In de investeringsbegroting geeft u aan wat u minimaal nodig heeft om te kunnen beginnen met de groei van uw onderneming. In de financieringsbegroting beschrijft u hoe u uw onderneming wilt laten financieren en tegen welke voorwaarden.

In de exploitatiebegroting komt aan bod hoeveel winst u de komende drie jaar verwacht. In deze begroting geeft u ook de verwachte omzet, inkoop en kosten weer. In de liquiditeitsbegroting kijkt u naar de maandelijkse inkomsten en uitgaven op uw bankrekening. En in de begroting privé-uitgaven beschrijft u hoeveel geld u nodig heeft om goed te kunnen leven.

Harde en zachte elementen

Financiers kijken bij een kredietaanvraag naar zowel harde als zachte elementen. De harde elementen gaan over uw onderneming en uw onderbouwing. De zachte elementen gaan over uw ondernemerskwaliteiten. Zorg dus voor een goede presentatie, waaruit blijkt dat u zich heeft verdiept in de informatiebehoefte van de financier.

Een financier let bijvoorbeeld op de geschiedenis van het bedrijf: omzetcijfers, brutowinsten en cashflow. Een financier kijkt daarnaast bijvoorbeeld naar uw aflossingscapaciteit, uw rendementsvooruitzichten en de financiële structuur van uw onderneming. Uiteraard kijkt de financier vooral naar zekerheden. De financier wil er natuurlijk op kunnen vertrouwen dat u in staat bent om de lening af te lossen.

Alternatieve financieringsvormen

In het verleden klopten ondernemers voor externe financiering nog altijd aan bij de bank. De laatste jaren worden alternatieve financieringsvormen steeds populairder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan crowdfunding. Alternatieve financieringsvormen zijn na de economische crisis populair geworden toen er voor menig onderneming geen toegang meer was tot financiering van de bank. Twee interessante voor groeiende ondernemingen zijn het MKB-krediet en de NPEX.

Overheids- en subsidieregelingen voor de groei van uw innovatieve klanten

Wilt u vanuit uw adviesrol ondernemingen ondersteuning bieden bij groei? Dan kunt u uw klanten nog op enkele specifieke subsidieregelingen wijzen. Een belangrijke voorwaarde is dat uw klanten innovatieve ondernemers zijn.

Seed Capital-regeling

Vooral innovatieve bedrijven kunnen rekenen op financiële ondersteuning door de overheid. Een voorbeeld is de Seed Capital-regeling. Daarmee kunnen innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied risicokapitaal krijgen. Het kapitaal komt uit fondsen van private geldschieters en de overheid.

Horizon 2020 programma

Heeft uw klant een internationaal georiënteerd bedrijf dat zich richt op onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie en heeft hij de ambitie om te groeien? Dan biedt subsidie via het mkb-instrument (SME-instrument) van Horizon 2020 mogelijk uitkomst. Dit instrument biedt ondernemingen ondersteuning bij het internationaal vermarkten van hun producten. Met het programma Horizon 2020 willen de Europese Commissie (EC) en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld.

Subsidieregeling Eurostars

Mkb-ondernemers in de hightech onderzoeks- en ontwikkelingssector die daarbij samenwerken met partners in andere landen kunnen mogelijk een beroep doen op de subsidieregeling Eurostars. Een voorwaarde voor Eurostars is dat er samenwerking moet zijn tussen partijen uit minstens twee Eurostarslanden.

MKB-krediet

Het MKB-krediet is een bedrijfslening tussen de € 50.000 en € 250.000. Deze zakelijke lening van Qredits is bedoeld voor ondernemers met maximaal 250 medewerkers. De NPEX is een beurs voor mkb-ondernemers. Hij richt zich op bedrijven die op zoek zijn naar kapitaal vanaf € 1 miljoen tot € 10 miljoen. Dit geld wordt gegenereerd doordat u aandelen of obligaties uitgeeft, die gekocht worden door beleggers.

Heeft u plannen voor de groei van uw bedrijf en kunt u het geld niet via de bank of andere vormen van externe financiering krijgen, dan is NPEX mogelijk een optie. Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden van alternatieve financiering waar u zich in kunt verdiepen, zoals Business Angels, particuliere investeerders die veelbelovende ondernemingen helpen met hun financiering.

Borgstelling van de overheid

Voor de groei van uw onderneming kunt u uiteraard ook gebruikmaken van verschillende overheidsregelingen en -subsidies. Voor ondernemingen die willen groeien, biedt de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) van de overheid uitkomst. De BMKB is interessant voor ondernemers die te weinig onderpand hebben om extra geld te lenen. De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van uw onderneming.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 fte met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

Garantie Ondernemingsfinanciering

Voor ondernemingen die krediet nodig hebben maar moeilijk aan een banklening of bankgarantie kunnen komen, biedt de overheid de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Uw financier kan 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Daarmee beperkt hij zijn risico’s. De GO-regeling is bedoeld voor middelgrote en grote ondernemingen. RVO is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Regeling Groeifaciliteit

Door snelle groei kunt u risicodragend vermogen nodig hebben. Met de regeling Groeifaciliteit krijgt uw financier garanties op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Uw financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij verstrekt.

Leidt deze financiering tot verlies, dan vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier. De regeling Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken en participatiemaatschappijen.

Volgende stap

Er zijn verschillende manieren om aan de benodigde middelen te komen voor de volgende stap met uw onderneming. U bent overigens niet gebonden aan een van de hiervoor beschreven mogelijkheden. U kunt ook op zoek gaan naar een combinatie.

Specialist inschakelen

Hoewel u als financial al veel verstand zal hebben van een en ander op financieringsgebied kan het lonen om de hulp van een externe specialist in te schakelen.