VERDIEPINGSARTIKEL

Benchmark Kantoorcijfers 2020

Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren investeren in toenemende mate in ICT. Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de dienstverlening aan ondernemers.

In 2019 stegen de ICT-kosten met 14% ten opzichte van het jaar daarvoor, zo is te lezen in de Benchmark Kantoorcijfers 2020 van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) en Fiscount, die eind vorig jaar verscheen.


13 januari 2021 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Het doel van de benchmark is om accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren vergelijkingsinformatie te verstrekken. Met de resultaten van het onderzoek krijgen zij inzicht in de eigen cijfers en zien zij waar voor hen verbeterpunten zitten.

In 2019 steeg het percentage dat de ICT-kosten uitmaken van de totale kosten van 5,7% naar 6,7%. Deze kosten zijn nog steeds klein als ze worden vergeleken met de personeelskosten, maar het belang van ICT neemt toe bij de verschillende advieskantoren.

Investeringen in procesautomatisering

Op ICT-gebied kan de conclusie worden getrokken dat steeds meer kantoren investeren in procesautomatisering: het automatiseren van (werk)processen zodat deze beter verlopen en het rendement kan worden verhoogd.

Kantoren doen dit vooral via scan & herken en inboeken. Ruim 75% van de kantoren heeft dit geïntroduceerd bij klanten. Dit was 65% in het voorgaande jaar en 8% is of gaat daarmee aan de slag. Boekhouden in de cloud wordt door 84% van de kantoren gebruikt.

Toenemende implementatie KPI-dashboards

Ook data-analyses, benchmarking en KPI-dashboards ontwikkelen zich gestaag. Van de ondervraagde kantoren heeft inmiddels 30% KPI-dashboards geïmplementeerd. Deze dashboards bevatten kritieke prestatieindicatoren (KPI’s) die bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.

Met kritieke prestatie-indicatoren kunnen prestaties van een organisatie worden gemeten. Kantoren kunnen sneller anticiperen op ontwikkelingen en bijsturen waar nodig. In 2018 werkte 25% van de kantoren met KPI-dashboards.

Driekwart van de kantoren gebruikt adviessoftware bij de advisering

Adviessoftware als hulpmiddel

Maar liefst 82% van de kantoren stelt tussentijdse cijfers op voor klanten. Het grootste deel (93%) doet dit per kwartaal. Ruim driekwart van de kantoren gebruikt inmiddels een vorm van adviessoftware als hulpmiddel bij de advisering van klanten. Vaak betreft dit managementinformatie, met bijvoorbeeld prognosemogelijkheden.

In het vorige benchmarkonderzoek was dit nog 38%. Hieruit blijkt dat veel kantoren zich aan het ontwikkelen zijn. Waar de focus voorheen lag op efficiëntie en actualiteit gaan kantoren nu ook daadwerkelijk aan de slag met die actuele cijfers.

Meer ruimte voor advieswerk

Doordat kantoren hun processen optimaliseren, kunnen zij zich meer richten op advieswerkzaamheden en overige dienstverlening die meer toegevoegde waarde hebben voor klanten, zoals de hiervoor genoemde dashboards, data-analyses en benchmarking. Grotere kantoren lopen voorop in deze ontwikkelingen, omdat zij over het algemeen over meer middelen beschikken om te kunnen investeren in ICT.

Opmerkelijk is dat de meeste grotere kantoren elektronische dossiervorming volledig hebben doorgevoerd, maar in mindere mate boekhouden in de cloud. Bij kleinere kantoren is dat juist andersom. Daar is boekhouden in de cloud al gemeengoed.

Het aandeel in de omzet van administratie en samenstelling neemt af

Tussentijdse cijfers als dienstverlening

Zo’n 82% van de kantoren biedt het maken van tussentijdse cijfers als dienstverlening. Grotere kantoren leveren deze dienstverlening meer dan kleinere kantoren. Dit is vergelijkbaar met het percentage uit het onderzoek van 2019 (85%).

Over het algemeen gaat het om kwartaalcijfers (93%), maar hoe groter het kantoor, des te vaker het bieden van maandcijfers voorkomt: tot wel 60%. Het grootste deel van de omzet (62%) behalen accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren echter nog steeds met administratieve verwerkingen en het samenstellen van jaarrekeningen.

Het aandeel van deze werkzaamheden in de omzet neemt echter af ten gunste van de omzet uit overige advisering.Het percentage omzet uit het verzorgen van aangiften en de loonadministratie bedraagt 19%. De omzet fiscale en overige advisering omvat nog steeds 17% van de omzet, waarbij de omzet overige advisering met 9% groeit. Strategische advisering neemt langzamerhand een grotere rol in bij de kantoren.

Het hanteren van een uurtarief is nog steeds gemeengoed

Hoogste tarieven

Het benchmarkonderzoek brengt ook andere interessante zaken aan het licht. Zo blijkt dat accountants, belastingadviseurs en kantoorhouders de hoogste minimum- en maximumtarieven hebben. Deze liggen tussen € 95 en € 133 per uur. Deze tarieven liggen zo’n 2,6% hoger dan in het onderzoek van 2019.

De tarieven bij grotere kantoren liggen uiteraard hoger dan bij de kleinere kantoren. Het hanteren van een uurtarief is nog steeds gemeengoed, vooral bij de grotere kantoren. Dit wordt vaak gecombineerd met bijvoorbeeld vaste prijzen en abonnementen.

Meerdere prijsmodellen

Van de kantoren hanteert 21% één prijsmodel (25% in 2018), waarvan meer dan 60% op uurbasis. Zo’n 38% van de kantoren hanteert twee prijsmodellen. Dit betekent dat 41% meer dan twee prijsmodellen hanteert.

Van de kantoren hanteert 72% van de kantoren een vorm van een vaste prijs, waarbij in 20% van de gevallen geen uurtarieven ernaast worden gehanteerd. Het volledig werken op basis van vaste prijzen/abonnementen stijgt daarmee slechts beperkt (met 2%).

Het aantal kantoren dat onvoldoende resultaat voor managementbeloning behaalt is licht gestegen

Personeelskosten het hoogst

Ongeveer 61% maakt gebruik van tarieven op uurbasis (voorheen 60%), waarbij grotere kantoren meer op tarieven per functie zitten en kleinere meer op tarieven per activiteit. Vaste abonnementsprijzen worden door 35% van de kantoren gehanteerd. Personeelskosten maken zo’n 45% uit van de totale kosten en stegen in 2019 met 5,3%, terwijl het aantal personeelsleden (exclusief kantoorhouders) steeg met 4,3%.

Vaker onvoldoende resultaat

Het aantal kantoren dat onvoldoende resultaat voor managementbeloning behaalt om per fte management € 60.000 te verdienen, is licht gestegen. In 2018 was dit aan de orde bij 27% van de kantoren, in 2019 was dit het geval bij 29%. Bij kantoren tot en met twee fte is te zien dat 54% verlies maakt als van de standaard managementfee wordt uitgegaan.

Declarabiliteit stabiel

De declarabiliteit bleef stabiel op 75%. De omzet per medewerker (inclusief kantoorhouder) stijgt licht, met 3,5% tot € 93.300. Kantoren met maximaal één fte en boven de vijftien fte behalen de hoogste omzet per fte van meer dan € 97.000. Kleine kantoren tot twee medewerkers behalen € 81.000 omzet per medewerker en vanaf drie medewerkers zit de omzet per medewerker al op € 87.000.

Cijfers gemiddeld kantoor

Het gemiddelde advieskantoor had in 2019 een omzet van € 539.400 en was 5,9 fte groot, waarvan 1,6 fte eigenaar/vennoot/aandeelhouder. Het gemiddelde kantoor had in totaal € 180.700 aan resultaat vóór managementbeloning. Het gemiddelde kantoor investeerde € 30.900 (6,6% van de omzet) in ICT en € 211.000 (45% van de omzet) in personeel. Het gemiddelde kantoor keerde daarnaast € 135.000 uit aan haar eigenaren.

Aan de Benchmark Kantoorcijfers 2020 deden 377 kantoren mee. Dit is representatief genoeg om uitspraken te doen over de hele markt. Het onderzoek werd voor de tiende keer gehouden.