VERDIEPINGSARTIKEL

Hoe verwerkt u gegevens van gemoedsbezwaarde werknemers?

22 mei 2020 4 minuten Door redactie

De volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn in Nederland verplicht voor alle werkenden. Sommige willen echter geen gebruik maken van deze verzekeringen vanwege hun levensovertuiging. Deze zogenoemde gemoedsbezwaarden kunnen dan een ontheffing krijgen. Het is belangrijk om te weten hoe u dit verwerkt in de salarisadministratie.

In principe moet u op het loon van elke werknemer premie volksverzekeringen inhouden. Verder betaalt u premies werknemersverzekeringen en – in verreweg de meeste gevallen – de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Sommige werknemers willen echter niet sociaal verzekerd zijn vanwege hun levensovertuiging. In dat geval kunnen zij een ontheffing aanvragen voo

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.