U moet aan de slag met de ZVW-teruggaaf

Als uw onderneming in 2011 voor bepaalde werknemers te veel inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) heeft ingehouden, afgedragen en vergoed, betaalt de Belastingdienst het bovenmatige deel deze maand aan u terug. U kunt deze teruggaaf op verschillende manieren behandelen.

19 juli 2012 | Door redactie

Als een werknemer in 2011 meerdere werkgevers had – of loon en een uitkering ontving – is er mogelijk te veel inkomensafhankelijke bijdrage ZVW ingehouden en afgedragen. Dit komt voor als de werknemer in heel 2011 méér dan het maximale bijdrageloon van € 33.427 ontving. Alle werkgevers en uitkeringsinstanties hebben immers dit maximum aangehouden. In dat geval is er ook te veel inkomensafhankelijke bijdrage ZVW aan de werknemer vergoed.

U kunt de teruggaaf in de loonadministratie verwerken

De Belastingdienst rekent één keer per jaar uit wie er recht hebben op een ZVW-teruggaaf. In juli 2012 verwerkt de fiscus de teruggaaf over het jaar 2011. Heeft uw onderneming voor werknemers te veel ingehouden en vergoed, dan ontvangt u hierover bericht met de precieze bedragen.
U kunt ervoor kiezen om de teruggaaf in de loonadministratie te verwerken. Dan moet u de teruggaaf boeken zodra u deze heeft gekregen. U hoeft de teruggaaf niet door te betalen aan de werknemer. Die heeft hetzelfde bedrag tenslotte al van uw onderneming vergoed gekregen.

Teruggaaf boeken als negatief loon

Over de voor u verplichte vergoeding van de bijdrage ZVW heeft de werknemer echter wel loonbelasting/premie volksverzekeringen afgedragen. Hij had geen recht op (een deel van) de vergoeding, maar hij had hierover dus ook geen loonbelasting/premie volksverzekeringen hoeven te betalen. U kunt de te veel betaalde loonbelasting/premie volksverzekeringen verrekenen met zijn loon. Dit doet u door de teruggaaf als negatief loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen te boeken in kolom 13 van de loonstaat. Daarnaast moet u het bedrag weer bijtellen in kolom 17. Hierdoor houdt u eenmalig minder loonbelasting/premie volksverzekeringen in op het loon van de werknemer, wat de te veel betaalde loonbelasting/premie volksverzekeringen in 2011 compenseert.

Heffingsrente alleen in financiële administratie

Ontvangt u heffingsrente over de teruggaaf, dan hoeft u deze niet door te betalen aan de werknemer. De rente moet wel in de financiële administratie worden verwerkt.
U kunt er ook voor kiezen om de teruggaaf niet te verwerken in uw loonadministratie. In het bericht ‘Teruggaaf ZVW mag weer buiten administratie’ kunt u lezen welke voorwaarden dan gelden.