Werken in de vroege uurtjes

Regelmatig ‘s nachts werken kan gezondheidsproblemen opleveren. Het gaat immers in tegen het natuurlijke ritme. Maar hoe zit het met werknemers die weliswaar geen nachtdiensten draaien, maar die wel heel vroeg beginnen met werken, zoals bakkers of krantenbezorgers? Hetzelfde geldt voor werknemers die juist heel laat klaar zijn met werken, zoals buschauffeurs. Vakbond FNV Bondgenoten wil dat uitzoeken en organiseert daarom een internetenquête.

18 oktober 2010 | Door redactie

Heel veel werknemers werken namelijk in de zogenaamde randen van de nacht. Afspraken in cao of in overleg met de ondernemingsraad maken het mogelijk om de regels voor nachtwerk uit de Arbeidstijdenwet op te rekken. Zo zijn vaker van deze heel vroege of late diensten mogelijk. FNV Bondgenoten roept werknemers die vaker extreem vroeg moeten beginnen of heel laat klaar zijn, de internetenquête in te vullen. De vakbond wil weten hoe deze werknemers hun werktijden ervaren, of ze er zeggenschap over hebben en of ze gezondheidsklachten ondervinden.

Variatie in diensten

Komen er in uw organisatie veel van dit soort diensten voor, zorg dan voor een afwisselend rooster, met voldoende variatie in de diensten en genoeg rusttijden. Zo hebben werknemers genoeg tijd om bij te tanken.