Nieuws

or

Leefstijl: hoe ver reikt de arm van de werkgever?

OR | 15-05-2024 | Gezondheid werknemer

Meer dan 1,4 miljoen mensen in Nederland lopen het risico om diabetes type 2 te krijgen. Deze ziekte is vaak een gevolg van een ongezonde le...

or

Bestuurder aansprakelijk voor cybersecurity

OR | 24-04-2024 | Cybersecurity

Een nieuwe Europese richtlijn stelt hogere eisen aan de digitale veiligheid in organisaties. Meer organisaties moeten aan de nieuwe regels v...

or

Meten productiviteit werknemers mag niet zomaar

OR | 28-02-2024 | OR en digitale veiligheid

De Europese privacywetgeving staat het meten van de productiviteit van werknemers niet zonder meer toe. Is de privacy van werknemers in het...

or

Welke invloed heeft OR op de privacy van werknemers?

OR | 19-02-2024 | OR en digitale veiligheid

Een bestuurder kan niet om de ondernemingsraad (OR) heen als hij een regeling die betrekking heeft op de privacy van werknemers wil invoeren...

or

FG moet onafhankelijk zijn, maar is dit vaak niet

OR | 29-01-2024 | OR en digitale veiligheid

De positie van de functionaris gegevensbescherming (FG) is voor verbetering vatbaar, blijkt uit recent onderzoek van de European Data Protec...

or

Gegevens van werknemers zijn niet zomaar vernietigd

OR | 15-12-2023 | OR en digitale veiligheid

De privacy van werknemers is een groot goed. De OR heeft niet voor niets instemmingsrecht op alle regelingen over het verwerken of bescherme...

or

Handreikingen AP helpen bij transparantie over privacy

OR | 08-12-2023 | OR en digitale veiligheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft twee handreikingen opgesteld om organisaties te ondersteunen in de transparantie over hun privacyb...

or

OR let óók op digitale veiligheid van werknemers

OR | 27-11-2023 | OR en digitale veiligheid

De ondernemingsraad (OR) ziet niet alleen toe op veilige omstandigheden op de fysieke werkplek, maar is er ook voor de digitale veiligheid v...

or

Verplichte geheimen van de OR

OR | 23-10-2023 | OR-communicatie

De ondernemingsraad (OR) krijgt veel (bedrijfsgevoelige) informatie onder ogen. De bestuurder kan met de OR afspraken maken over het geheimh...

or

De ondernemingsraad op social media

OR | 13-10-2023 | OR-communicatie

Veel organisaties gebruiken sociale media zoals Facebook, X (voorheen Twitter), Instagram, LinkedIn en TikTok. Zo kunnen organisaties direct...