VERDIEPINGSARTIKEL

Wat moet u weten als uw bv voor de civiele rechter gesleept wordt?

Niet alle post is fanmail, maar de ellendigste brief die u kunt krijgen is wel een dagvaarding. Dit is het stuk waarmee u voor de rechtbank gedaagd wordt. De dagvaarding vertelt wat u verkeerd heeft gedaan en waartoe de rechter u zou kunnen veroordelen.

De ene helft van het stuk bestaat uit onbegrijpelijke formele zinnen, de andere helft uit (soms onterechte) verwijten. Eén exemplaar ontvangt u, één exemplaar gaat naar de rechtbank. Wat moet u doen als u een dagvaarding krijgt?


17 september 2021 6 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door Bert van Mieghem, advocaat bij Wybenga Advocaten, e-mail: vanmieghem@wybenga-advocaten.nl


Het heeft in ieder geval geen zin om de deur dicht te smijten in het gezicht van de deurwaarder die de dagvaarding komt bezorgen. Als u weigert uw naam te zeggen of de dagvaarding niet van hem wilt aanpakken, stopt hij hem gewoon in de brievenbus. Ook dat is een geldige manier van bezorgen. Dat geldt overigens ook als u met vakantie bent.

Heel korte termijn

De dagvaardingstermijn is maar zeven dagen. Het kan dus gebeuren dat u een dagvaarding op de deurmat aantreft waarin staat dat op heel korte termijn (of zelfs al op een datum in het verleden) een procedure tegen u begint.

Geen paniek. Vaak gaat het bij de zittingsdatum die in de dagvaarding genoemd wordt helemaal niet om een echte zitting (behalve bij een kort geding, dan moet u zich op de genoemde datum ook echt melden bij de rechtbank). Het is een datum – bij rechtbanken altijd een woensdagochtend om 10:00 uur – waarop uw advocaat uiterlijk een digitaal formuliertje bij de rechtbank moet hebben ingediend waarop staat dat hij de zaak voor u behandelt.

Als u pas op donderdag de dagvaarding gevonden heeft waarin staat dat de procedure op woensdag is begonnen, is de rechtbank alvast zonder u van start gegaan. Dat is geen ramp. Er is dan nog lang geen vonnis geschreven.

Uw advocaat kan zich ook na de genoemde datum nog bij de rechtbank ‘stellen’ als de behandelaar van de zaak (voor de zekerheid wel zo snel mogelijk). Hij krijgt dan alsnog zes weken de tijd om een inhoudelijke reactie te schrijven.

Het voordeel van een schikking is dat er meteen een oplossing is

Dagvaarding als drukmiddel

Soms ligt de datum in de dagvaarding juist ver in de toekomst. Dat kan een teken zijn dat degene die de dagvaarding liet maken alsnog hoopt op een schikking. De dagvaarding dient dan als drukmiddel.

U heeft al wel een exemplaar ontvangen, maar de rechtbank waarschijnlijk nog niet. Dit betekent dat de eisende partij ook nog geen griffierecht hoeft te betalen. Komt u in overleg tot een oplossing, dan krijgt de rechtbank van de eiser nooit een exemplaar van de dagvaarding. En dan krijgt de eiser dus ook geen factuur voor het griffierecht.

Als een zakelijke partij een vordering op u heeft tot € 100.000, betaalt hij de rechtbank iets meer dan € 2.000 griffierecht voor de behandeling daarvan. Komt u toch nog tot een schikking, dan kan de eiser dat geld houden.

Daar zit voor u dus een beetje speelruimte in bij de onderhandelingen. Het voordeel van een schikking is natuurlijk ook dat er meteen een oplossing is, terwijl het lang duurt (maanden tot jaren) voordat er een vonnis van de rechtbank is.

Schakel een advocaat in

Advocaten hebben altijd al de neiging om ouderwetse en formele woorden te gebruiken, maar in de tekst van een dagvaarding gaan ze helemaal los. U wordt ‘heden’ opgeroepen om ‘te horen eisen zoals in het petitum vermeld’. De zitting vindt niet plaats om 10:00 uur in de ochtend, maar ‘des voormiddags’.

Van de wet en de rechter hoeft dit soort taalgebruik niet, maar iedereen doet het. Alleen al om te ontcijferen wat er staat, is het goed om professionele hulp in te schakelen. Procedures bij de kantonrechter (dat wil zeggen zaken over huur, werk en claims tot en met € 25.000) mag u zelf voeren, als u dat wilt. Alle andere zaken worden behandeld door de rechtbank. In die zaken mag alleen een advocaat reageren op de dagvaarding die u ontvangen heeft.

Het heeft dus geen zin om zelf te verschijnen op de rechtbank, of brieven te sturen, ook niet als u heel goed zelf kunt bewijzen dat u gelijk heeft. Zend een ontvangen dagvaarding in deze gevallen daarom zo snel mogelijk door naar een advocaat.

Vanaf het moment van de eerste zitting die in de dagvaarding genoemd wordt heeft u nog zes weken de tijd om een antwoord in te dienen bij de rechtbank. Die reactie (een ‘conclusie van antwoord’) moet meteen volledig zijn. U kunt later geen argumenten meer uitwerken.

De ene fout in de dagvaarding is de andere niet...

Soms lukt het om de procedure al aan het begin te torpederen met een formeel verweer. Als er bijvoorbeeld een procedure tegen u gestart wordt bij de rechtbank Den Haag, terwijl in uw algemene voorwaarden staat dat de rechtbank in Amsterdam bevoegd is.

Uw advocaat hoeft dan geen inhoudelijke reactie op de dagvaarding te geven. Hij hoeft alleen maar te laten zien dat de rechtbank niet bevoegd is de zaak te behandelen. Gevolg is dat uw wederpartij de zaak verliest, de proceskosten moet betalen en voor gek staat. Uw wederpartij mag een nieuwe procedure starten bij de juiste rechtbank, maar de vraag is hoeveel zin zij daar dan nog in heeft.

Zaken moeten worden gevoerd bij de juiste rechtbank, maar aan vormfouten heeft u niets. Als er bijvoorbeeld een fout staat in uw naam, maar het is wel duidelijk dat u bedoeld bent, gaat de procedure gewoon door.

Griffierecht betalen

U heeft niet om de procedure gevraagd, maar om bij de rechtbank verweer te kunnen voeren, moet u wel griffierecht betalen aan de rechtbank. Doet u dat niet, dan verliest u de zaak.

Op de eerste pagina’s van de dagvaarding staat een hele formele riedel over de noodzaak om griffierecht te betalen, maar een bedrag of een rekeningnummer is hier niet te vinden. In de praktijk regelt uw advocaat dit vaak voor u. Hij schiet het griffierecht voor en betaalt de rechtbank namens u.

De hoogte van het griffierecht hangt af van het soort zaak, de hoogte van de vordering (hoe hoger de vordering, hoe meer u aan de rechtbank betaalt) en de vraag of de procespartij een bv is of een persoon. Wint u de zaak, dan moet uw wederpartij u het betaalde griffierecht vergoeden, maar het incassorisico ligt bij u.

In de dagvaarding zal van u het maximale geëist worden. Dat is niet alleen maar bedoeld om u het vel over de oren te trekken. De achtergrond daarvan is dat de rechter wel minder mag toewijzen dan er in de dagvaarding gevraagd wordt, maar nooit méér. Daarom wordt er zo hoog mogelijk ingezet.

Concentreer u op de onderdelen die relevant zijn voor de vordering

Feitelijke onjuistheden

Uw wederpartij is niet altijd de snuggerste, en dus het kan zijn dat u in de dagvaarding allerlei feitelijke onjuistheden ziet staan. Juich niet te vroeg. Dat er data en personen door elkaar gehaald worden en dat de advocaat de business niet helemaal lijkt te begrijpen, betekent nog niet dat de eis wordt afgewezen.

Concentreer u daarom op de onderdelen die relevant zijn voor de vordering. Als iemand zich bijvoorbeeld beroept op zijn algemene voorwaarden, controleer dan of u die inderdaad ontvangen heeft.

Het spreekt vanzelf dat de eisende partij geen leugens mag verkondigen in de dagvaarding. Sterker nog: hij mag ook geen dingen verzwijgen. Als de eiser beschikt over relevante informatie die zijn claim zwakker maakt, moet hij ook die informatie in de dagvaarding opnemen.

Toch gebeurt dat vaak niet. Het is dus aan u om in de reactie op de dagvaarding zo goed mogelijk uw kant van het verhaal te vertellen.