VERDIEPINGSARTIKEL

Check uw reglement voordat u de verkiezingen organiseert

11 april 2023 6 minuten Door redactie

In uw OR-reglement staat hoe uw OR de verkiezingen moet organiseren. Ga daarom – voordat de verkiezingsprocedure van start gaat – eerst na of uw reglement nog up-to-date is. Heeft uw OR hierin bijvoorbeeld de wijzigingen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) per 1 januari 2022 al doorgevoerd? De WOR bevat verplichtende regels, maar laat ook ruimte voor het maken van eigen OR-keuzes.

Om de drempel voor de medezeggenschap te verlagen, krijgt elke werknemer tegenwoordig kiesrechten als hij drie maanden bij de onderneming in dienst is. Hij mag dan zijn stem uitbrengen bij de OR-verkiezingen (actief kiesrecht) en zich kandidaat stellen voor de OR (passief kiesrecht). Tot 1 januari 2022 waren die termijnen nog zes

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.