VERDIEPINGSARTIKEL

Bedrijfsvoering valt of staat met vitaliteit werknemers

Vitale werknemers dragen bij aan een effectieve bedrijfsvoering. Werknemers die zich fit voelen, leveren immers kwaliteit en gaan met plezier naar hun werk. Dat zorgt voor minder verzuim en komt bovendien ten goede aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Een gedegen bedrijfsvoering valt of staat dus met de vitaliteit van uw werknemers. Om na te gaan hoe het precies met de vitaliteit is gesteld, kunt u hen een ‘vitaliteitscheck’ aanbieden.


28 mei 2019 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


De vitaliteitscheck is een onderzoek dat zich richt op het complete welbevinden van uw werknemer. Tijdens de check is er aandacht voor zowel het fysieke als het mentale aspect van gezondheid. De vitaliteitscheck kan worden uitgevoerd om erachter te komen of uw werknemers gezondheidsrisico’s lopen en welke risico’s dat dan precies zijn.

Geestelijke en lichamelijke check

De check bestaat uit een geestelijk en lichamelijk onderzoek. Tijdens het geestelijke onderzoek wordt in een gesprek vastgesteld hoe gezond uw werknemer is in termen van veerkracht en emotionele stabiliteit. Gedurende het lichamelijke onderzoek wordt in ieder geval het gewicht en de lengte van uw werknemer bepaald, waaruit zijn Body Mass Index (BMI) voortvloeit. Meestal wordt dit aangevuld met een bloeddrukmeting, een meting van het vetpercentage, een cholesteroltest en een enquête over de leefstijl van de werknemer. De vitaliteitscheck neemt een paar uur tijd in beslag.

Houd rekening met de privacy

Vaak komen er interessante resultaten uit de vitaliteitscheck die uw werknemers ondergaan. In het kader van privacy krijgt u als arboverantwoordelijke echter geen inzicht in de individuele uitkomst van de vitaliteitscheck. De organisatie die het onderzoek uitvoert, kan u wel van statistische gegevens voorzien. Deze gegevens zijn per groep geordend. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudig zien of werknemers van een bepaalde afdeling gemiddeld minder bewegen dan andere werknemers of welke leeftijdsgroep het vaakst verzuimt.

Neem gepaste maatregelen

De statistische gegevens die uit de vitaliteitscheck komen, geven onder meer inzicht in de bestaande risico’s per afdeling. Vooral als het gaat om minder zichtbare risico’s, zoals psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zullen de statistische gegevens aanvullende informatie bieden. Op basis hiervan kunt u zinnige maatregelen nemen.

Als u opmerkt dat een afdeling chronisch gebukt gaat onder werkstress, dan kunt u overwegen om (tijdelijk) een extra werknemer aan te nemen. Mocht een bepaalde groep lijden aan overgewicht, draag bij het management dan concrete acties aan die leiden tot gewichtsverlies van uw werknemers. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van gezond eten in de bedrijfskantine en korting op een fitnessabonnement. De risico’s die voortvloeien uit de vitaliteitscheck kunt u bovendien opnemen in uw risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). U kunt ze dan nog effectiever inperken. 

Vitaliteit stimuleren door beweging en open communicatie

Onderdeel van een goed vitaliteitsbeleid is het stimuleren van de werknemers om voldoende te bewegen. Op het gebied van beweging kunt u werknemers bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om tijdens de lunch een half uurtje te gaan wandelen.


U kunt ook een stap verder gaan en fitnessapparatuur en -ruimtes op of rond het werk aanbieden. Werknemers moeten dan wel voldoende gemotiveerd zijn om hier gebruik van te maken. Fitness op het werk is namelijk niet vrijblijvend: het is bedoeld om werknemers fit en gezond te krijgen, waardoor minder ziekteverzuim optreedt. Niet-bewegers zijn echter veel moeilijker de fitnessruimte in te krijgen dan hun collega's die toch al sporten. De niet-bewegers moet u overstag zien te krijgen door gunstige fitnesstijden, goede begeleiding en door het bieden van extra aandacht en plezier tijdens het sporten.


Daarnaast kunt u lunchwandelen extra stimuleren. Zet bijvoorbeeld een systeem op waarbij stappen van de deelnemers worden geteld, waarmee ze vervolgens voor cadeaus kunnen sparen.


Naast het actief stimuleren om voldoende te bewegen, is ook goede communicatie belangrijk. Door regelmatig het gesprek aan te gaan met werknemers, zorgt u ervoor dat u goed op de hoogte bent en eerder actie kunt ondernemen als u bijvoorbeeld tekens van overbelasting signaleert. Bij een open communicatie is het onder meer van belang dat u de werknemers duidelijk maakt dat het óók voor hen belangrijk is om duurzaam inzetbaar te blijven en daarin proactief te zijn. Praat in dat kader regelmatig met werknemers over hun functionering en scholing, hun eigen loopbaandoelen en hoe die passen binnen de organisatiedoelen.

Alle voordelen uitgelegd

Het aanbieden van een vitaliteitscheck levert u, naast het inzicht in de vitaliteit van uw werknemers, nog meer voordelen op. Zo laat u ermee zien dat u waarde hecht aan de gezondheid van uw werknemers. Hiermee toont u zich betrokken en een ‘goed werkgever’ en dat is gunstig voor het imago van uw organisatie. Het verloop van het personeel wordt er lager door en de organisatie is aantrekkelijker voor potentieel nieuwe werknemers.

Bovendien bent u volgens de wet verplicht uw werknemers een gezondheidskundig onderzoek aan te bieden. De wet schrijft echter niet voor hoe dit onderzoek er uit moet zien. Welk onderzoek dan ook, het levert u talrijke voordelen op. Overweeg daarom altijd de vitaliteitscheck op te nemen in uw gezondheidsbeleid.

Een andere manier: het PMO

Een andere manier om de gezondheid van uw werknemers te onderzoeken is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Een PMO kan ook de leefstijl en conditie van medewerkers in kaart brengen, maar is niet hetzelfde als een vitaliteitscheck. Tijdens een PMO is er vooral aandacht voor het voorkomen van beroepsziekten en het bewaken en bevorderen van de algehele gezondheid van uw werknemers. Een compleet PMO heeft nogal wat voeten in de aarde en is een kostbare aangelegenheid. Bij de keuze voor een PMO of vitaliteitscheck is het daarom van belang de randvoorwaarden en het doel van het onderzoek goed voor ogen te houden.