Vrouwen zijn vaker maar korter ziek dan mannen

30 augustus 2012 | Door redactie

Mannelijke werknemers waren de afgelopen jaren minder vaak ziek dan hun vrouwelijke collega’s. Het ziekteverzuim lag bij vrouwen over de jaren 2005-2010 gemiddeld 30% hoger. Niet alleen verschillen in gezondheid en lichamelijke gesteldheid spelen hierbij een rol. Ook de arbeidsomstandigheden, arbeidsrisico’s en een verschillende behandeling van mannen en vrouwen dragen bij aan het hogere ziekteverzuim bij vrouwen.

Uit de publicatie ‘Belemmerd aan het werk’ (pdf) van CBS, TNO, UWV Kenniscentrum en SCP blijkt dat vrouwen gemiddeld vaker verzuimen: 1,3 keer per jaar terwijl mannen gemiddeld 1,0 keer verzuimen. De gemiddelde verzuimduur per keer is bij vrouwen echter korter: in 2010 verzuimden zij 6,1 werkdagen, terwijl mannen 7,6 werkdagen per keer verzuimden.

Meerdere factoren verklaren ziekteverzuim

Het verschil in verzuim is volgens de onderzoekers niet volledig te verklaren, maar de volgende factoren zouden in ieder geval bijdragen aan het hogere verzuim bij vrouwen:

  • Arbeidsomstandigheden en arbeidsrisico’s: arbeidsomstandigheden hebben vaker een andere impact op vrouwen dan op mannen. Zo hangen een slechte werksfeer en fysiek zwaar werk juist bij vrouwen samen met een hoger verzuim of een grotere kans op arbeidsongeschiktheid. Ook zijn mannelijke verpleegkundigen vaker hoofd van een afdeling. Hierdoor hebben ze meer zelfstandigheid en regelmogelijkheden binnen hun werk. Ze hebben hierdoor zelf meer invloed op de werkdruk.
  • Verschillen in gezondheid en lichamelijke gesteldheid: vrouwen hebben meer en andere gezondheidsklachten en doen een groter beroep op medische voorzieningen. Zwangerschap en bevalling hebben echter nauwelijks effect op de verzuimcijfers.
  • Werkgever, collega’s of bedrijfsartsen behandelen vrouwen anders dan mannen. Bedrijfsartsen schatten bijvoorbeeld het belang van re-integratie voor werkhervatting lager in voor vrouwen dan voor mannen. Zo lijken vrouwen zich, vooral als ze blijvend klachten hebben, wat minder geroepen te voelen om weer aan het werk te gaan dan mannen.

Begin op tijd met verzuimpreventie

Om het ziekteverzuim bij vrouwen in te perken, kunt u in uw verzuimpreventie in ieder geval op de volgende punten letten. Vrouwen die naast hun werk veel gezinstaken en -verantwoordelijkheden hebben, maar ook eenoudergezinnen lopen een hoger risico om te verzuimen. Maak met deze vrouwen werkafspraken zodat ze werk en (mantel)zorg goed kunnen combineren, door bijvoorbeeld (tijdelijk) flexibele werktijden af te spreken.