Tools

Tabel bijzondere beloningen correct gebruiken

Checklist | Sociale verzekeringen | 01-03-2023

Voor beloningen naast het reguliere loon gebruikt u niet de tabel van de reguliere beloningen, maar de tabel voor bijzondere beloningen.

Bepaal de fiscale woonplaats van werknemers

Checklist | Aangifte loonheffingen | 14-02-2023

Met deze checklist bepaalt u wat fiscaal gezien de woonplaats is van uw werknemer en waar u die moet toepassen in de aangifte loonheffingen.

Bijzondere arbeidsrelaties correct behandelen

Checklist | Aangifte loonheffingen | 19-01-2023

Er zijn talloze arbeidsrelaties waarvoor in de loonaangifte afwijkende regels of tabellen gelden. In deze checklist vindt u er 23.

Juiste fiscale verwerking van het kerstpakket

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 13-12-2022

Als een werkgever aan zijn werknemers een kerstpakket uitdeelt, moet hij de waarde op de juiste manier opnemen in de aangifte loonheffingen.

Verzoek teruggaaf te veel betaalde loonheffingen

Maatwerkbrief | Aangifte loonheffingen | 08-12-2022

Wilt u een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor de teruggaaf van te veel betaalde loonheffingen? Dit kunt u doen met deze brief.

Instructie aanvraag studenten- en scholierenregeling

Instructievideo | Aangifte loonheffingen | 18-07-2022

Studenten en scholieren die hun werk als bijbaantje doen, kunnen door de werkgever de studenten- en scholierenregeling laten toepassen.

Instructie aanvragen 30%-regeling

Instructievideo | 30%-regeling | 16-03-2022

Om de 30%-regeling te mogen toepassen, moet uw organisatie een 'Verzoek loonheffingen 30%-regeling' indienen en in de administratie bewaren.

Onbelaste jubileumuitkering niet te vroeg uitkeren!

Video | Aangifte loonheffingen | 13-01-2022

Werkgevers kunnen werknemers die 25 of 40 jaar in dienst zijn, pas na het jubileum belonen met een belastingvrije diensttijduitkering.

Wel of geen samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Checklist | Loonadministratie | 08-11-2021

Met deze checklist kunt u snel bekijken of het aanvragen van een samenhangende groep inhoudingsplichtigen (SGI) voor uw organisatie slim is.

Voorbeeldbrief aanvragen SGI

Maatwerkbrief | Loonadministratie | 08-11-2021

Met deze voorbeeldbrief vraagt u snel en makkelijk een samenhangende groep inhoudingsplichtigen aan bij de Belastingdienst.