Tools

Alle rechten van de medezeggenschap bij pensioen

Checklist | Pensioen via de werkgever | 17-12-2020

In deze checklist vindt u alle rechten die de OR, PVT en PV hebben bij de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Voorbeeldadvies OR

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 22-10-2019

Zorg met behulp van deze tool voor een herkenbare en duidelijke structuur, zodat het OR-advies voor iedereen duidelijk is.

Uitbreiding rechten van de ondernemingsraad

Reglement | Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 13-08-2019

Geef uw OR uitbreiding van de wettelijke rechten volgens artikel 32 van de WOR. Gebruik dit voorbeeldreglement.

Een helder OR-advies schrijven

Stappenplan | Adviesrecht | 08-08-2019

Zorg dat uw tekst de bestuurder overtuigt.

Adviesrol van de OR gebruiken bij sociaal beleid

Stappenplan | Adviesrecht | 08-08-2019

Dit stappenplan neemt de stappen door die de OR kan nemen om vanuit de adviserende rol een sociaal beleid vorm te geven of te verbeteren.

Aandachtspunten bij rapportage na adviesaanvraag bestuurder

Checklist | Adviesrecht | 06-08-2019

In deze tool worden stap voor stap de verschillende onderdelen van het geven van een advies door de OR doorlopen.