Tools

OR-standpunt goed voorbereiden

Formulier | Werkwijze OR | 12-05-2022

Gebruik dit formulier om een eensgezind standpunt van de OR goed voor te bereiden.

Advies OR op adviesaanvraag doorgeven aan de bestuurder

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 24-06-2021

Gebruik deze maatwerkbrief om een goed onderbouwd advies te geven op een adviesaanvraag.

Adviesaanvraag doorsturen aan OR-leden

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 17-06-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de OR-leden over de ontvangst van een adviesaanvraag van de bestuurder.

Bevestiging ontvangst adviesaanvraag

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 17-06-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de adviesaanvraag heeft ontvangen.

Niet in behandeling nemen adviesaanvraag OR

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 15-06-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de adviesaanvraag niet in behandeling neemt.

Voorgenomen besluit en adviesaanvraag toetsen

Checklist | Adviesrecht | 11-06-2021

Gebruik deze checklist om te toetsen of sprake is van een voorgenomen besluit en of de adviesaanvraag voldoet aan de formele eisen.

Communiceer als OR een eensgezind standpunt

Formulier | Ondernemingsraad | 01-04-2021

Gebruik dit formulier om vragen en standpunten te noteren die de OR aan de bestuurder wil voorleggen.

OR vroegtijdig informeren tijdens de overlegvergadering

Formulier | Overlegvergadering | 25-03-2021

Gebruik dit formulier bij ieder overleg waarin u als bestuurder praat over mogelijke toekomstige besluiten die u wilt nemen.

Wanneer heeft de OR adviesrecht (of niet)?

Checklist | Adviesrecht | 19-03-2021

Houd deze checklist iedere OR- en overlegvergadering bij de hand. U kunt hiermee snel checken of een onderwerp onder het adviesrecht valt.

Voorbeeld adviesaanvraag bestuurder aan OR

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 19-03-2021

Met dit voorbeeld stelt uw bestuurder snel een volledige adviesaanvraag op voor de ondernemingsraad.