Tools

Adviesrol van de OR gebruiken bij sociaal beleid

Stappenplan | Adviesrecht | 22-09-2023

Dit stappenplan neemt de stappen door die de OR kan nemen om vanuit de adviserende rol een sociaal beleid vorm te geven of te verbeteren.

Adviesrecht OR bij fusies en overnames

Video | Adviesrecht | 11-08-2022

De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij een fusie of overname op grond van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

OR-standpunt goed voorbereiden

Formulier | Werkwijze OR | 12-05-2022

Gebruik dit formulier om een eensgezind standpunt van de OR goed voor te bereiden.

Advies OR op adviesaanvraag doorgeven aan de bestuurder

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 24-06-2021

Gebruik deze maatwerkbrief om een goed onderbouwd advies te geven op een adviesaanvraag.

Adviesaanvraag doorsturen aan OR-leden

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 17-06-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de OR-leden over de ontvangst van een adviesaanvraag van de bestuurder.

Bevestiging ontvangst adviesaanvraag

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 17-06-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de adviesaanvraag heeft ontvangen.

Niet in behandeling nemen adviesaanvraag OR

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 15-06-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de adviesaanvraag niet in behandeling neemt.

Voorgenomen besluit en adviesaanvraag toetsen

Checklist | Adviesrecht | 11-06-2021

Gebruik deze checklist om te toetsen of sprake is van een voorgenomen besluit en of de adviesaanvraag voldoet aan de formele eisen.

Communiceer als OR een eensgezind standpunt

Formulier | OR-communicatie | 01-04-2021

Gebruik dit formulier om vragen en standpunten te noteren die de OR aan de bestuurder wil voorleggen.

OR vroegtijdig informeren tijdens de overlegvergadering

Formulier | Overlegrecht OR: artikel 24 WOR | 25-03-2021

Gebruik dit formulier bij ieder overleg waarin u als bestuurder praat over mogelijke toekomstige besluiten die u wilt nemen.