Tools

Voorbeeldbrief decharge verlenen aan een bestuurder

Maatwerkbrief | Ondernemingsrecht | 04-02-2022

Met deze maatwerkbrief stelt u eenvoudig een schriftelijke bevestiging op van decharge van de bestuurder van een bv, vereniging of stichting

Bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn

Video | Bestuurdersaansprakelijkheid | 30-12-2021

Schuldeisers kunnen de bestuurder van een bv bij een faillissement soms persoonlijk aansprakelijk stellen voor hun schade.