Tools

Model loonstaat

Formulier | Loonadministratie | 16-02-2024

Deze tool biedt u een loonstaat met alle door de Belastingdienst vereiste componenten.

Hoe wordt de belastingrente berekend?

Checklist | Contact met de Belastingdienst | 17-01-2024

In deze tool leest u voor elke belastingsoort hoe u de belastingrente kunt berekenen.

Verzoek wijziging aangiftetijdvak BTW

Maatwerkbrief | Aangifte BTW | 05-12-2023

Schrijf snel en eenvoudig een verzoek aan de Belastingdienst om over te stappen van kwartaalaangifte BTW naar maandaangifte of jaaraangifte.

Instructie invullen bezwaar loonheffingen

Instructievideo | Aangifte loonheffingen | 09-10-2023

Als uw onderneming het niet eens is met een naheffingsaanslag loonheffingen van de Belastingdienst, kunt u bezwaar maken.

Aandachtspunten bij een looncontrole door de fiscus

Checklist | Loonadministratie | 08-08-2023

Voorkom met behulp van deze checklist een onverwachte naheffingsaanslag met boete van de Belastingdienst na een looncontrole.

Instructie invullen melding te late beslissing UWV

Instructievideo | Contact met UWV | 18-07-2023

Als de beslissingstermijn zonder is bericht verlopen, dan loont het om UWV aan te sporen om alsnog binnen twee weken te beslissen.

Een informatiebeschikking van de Belastingdienst

Video | Contact met de Belastingdienst | 29-06-2023

De fiscus kan een belastingplichtige verzoeken om informatie te verstrekken of documenten aan te leveren. Wat zijn in zo'n geval uw rechten?

Sancties bij het niet voldoen aan de bewaarplicht

Checklist | Bewaarplicht | 07-06-2023

Als uw onderneming zich niet aan de bewaarplicht houdt kan dat flinke sancties opleveren. In deze tool leest u de sancties per vergrijp.

Instructie Verzoek fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Instructievideo | Vennootschapsbelasting (VPB) | 23-05-2023

Uw bv kan met een of meer dochtermaatschappijen een fiscale eenheid aangaan, zodat u maar één aangifte VPB hoeft te doen.

Aandachtspunten controle inkomstenbelasting

Checklist | Inkomstenbelasting (IB) | 08-05-2023

Waar let de Belastingdienst op bij de controle van uw IB-aangifte? In deze checklist vindt u de punten die de controleur bekijkt.