Model loonstaat

Formulier

MS Word 45.83 kb

06-01-2021

Download deze tool
Vóór de eerste salarisbetaling van de nieuwe werknemer moet de werkgever een loonstaat voor hem hebben aangelegd. Op zo’n loonstaat worden de gegevens vermeld die van belang zijn voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Bepaalde gegevens moeten op de loonstaat voorkomen. Deze tool biedt u een loonstaat met alle door de Belastingdienst vereiste componenten.