Tools

Waarschuwing bezoek onbetamelijke websites

Maatwerkbrief | Privacy op het werk | 25-01-2023

Gebruik deze maatwerkbrief om uw werknemer een waarschuwing te geven voor het bezoeken van onbetamelijke websites.

Aandachtspunten voor inclusief beleid LHBTIQA+

Checklist | Arbeidsomstandigheden | 24-11-2022

Gebruik deze checklist voor alle aandachtspunten bij het maken van een inclusief beleid voor LHBTIQA+.

Voorbeeldregeling ongewenst gedrag

Reglement | PSA | 11-02-2022

Gebruik deze voorbeeldregeling om duidelijk te maken welk gedrag u binnen uw organisatie niet acceptabel vindt.

Meldregeling ongewenst gedrag

Reglement | PSA | 11-02-2022

Met dit reglement zorgt u voor duidelijke procedure voor het melden van ongewenst gedrag en ongewenste omgangsvormen.

Religie op het werk

Checklist | Arbeidsomstandigheden | 15-02-2021

Gebruik de checklist om vast te stellen wat u moet en mag regelen als uw werknemers hun religie willen uiten op het werk.

Voorkom ongelijke beloning met een doordacht beloningsbeleid

Stappenplan | Discriminatie | 08-08-2019

Welke beloningsvorm past bij uw onderneming? Deze tool bevat onder andere tips die het risico op ongelijke beloning kunnen verkleinen.

Klachtenregeling psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Reglement | PSA | 07-08-2019

Werkgevers moeten paal en perk stellen aan negatieve factoren op de werkvloer. Dring PSA terug met een goede klachtenregeling!

Beleid rond oudere werknemers bepalen

Formulier | Arbeidsvoorwaarden | 06-08-2019

Bepaal met behulp van dit formulier hoe u omgaat met de oudere werknemers in uw organisatie en de werkzaamheden die zij verrichten.