Tools

Bewaarplicht en bewaartermijn fiscale en bedrijfsgegevens

Checklist | Bewaarplicht | 03-11-2023

Met deze checklist kunt u uw bewaarplicht nauwkeurig in de gaten houden. Ook kunt u bijhouden waar gegevens bewaard worden.

Sancties bij het niet voldoen aan de bewaarplicht

Checklist | Bewaarplicht | 07-06-2023

Als uw onderneming zich niet aan de bewaarplicht houdt kan dat flinke sancties opleveren. In deze tool leest u de sancties per vergrijp.

Bewaartermijnen sollicitatie- en personeelsgegevens

Checklist | Bewaarplicht | 06-04-2021

In deze tool vindt u een overzicht aan bewaartermijnen voor sollicitatie- en personeelsgegevens.

De identiteit van nieuwe werknemers correct vaststellen

Checklist | Indiensttreding | 24-03-2021

De werkgever moet de identiteit van nieuwe werknemers vaststellen en een kopie van het ID bewaren. Deze checklist geeft alle aandachtspunten