Tools

Bewaarplicht en bewaartermijn fiscale en bedrijfsgegevens

Checklist | Bewaarplicht | 12-08-2019

Met deze checklist kunt u uw bewaarplicht nauwkeurig in de gaten houden. Ook kunt u bijhouden waar gegevens bewaard worden.

Regels bij omzetten naar digitale administratie

Checklist | Bewaarplicht | 06-08-2019

Ga met de controlepunten van deze tool na aan welke regels u zich moet houden bij het overstappen op een digitale administratie.

Sancties bij het niet voldoen aan de bewaarplicht

Checklist | Bewaarplicht | 06-08-2019

Als uw onderneming zich niet aan de bewaarplicht houdt kan dat flinke sancties opleveren. In deze tool leest u de sancties per vergrijp.

Bewaartermijn sollicitatie- en personeelsgegevens

Checklist | Bewaarplicht | 06-08-2019

In deze tool vindt u een overzicht aan bewaartermijnen voor sollicitatie- en personeelsgegevens.