Tools

Bijzondere categorieën werknemers in de RI&E

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 14-09-2020

Gebruik dit formulier om de risico’s en maatregelen voor bijzondere werknemers op te nemen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling

Checklist | Buitenlandse werknemers | 13-08-2019

Met behulp van deze tool leert u waar u op moet letten om te voldoen aan de voorwaarden van de 30%-regeling.