Verdiepingsartikelen

Alles wat u moet weten over goodwill

Bedrijfsoverdracht | 5 minuten | 07-03-2023

De waarde van uw onderneming is natuurlijk belangrijk bij verkoop. Hierbij speelt goodwill vaak een aanzienlijke rol. Welke soorten goodwill...

Hoe werkt het ook alweer met de inkeerregeling?

Contact met de Belastingdienst | 5 minuten | 07-03-2023

Ontdekt u dat u een onjuiste of onvolledige aangifte heeft ingediend dan kunt u deze fout c.q. verzwegen inkomsten rechtzetten. Dit inkeren...

Investeringsfaciliteiten voor ondernemers

Investeren | 6 minuten | 14-02-2023

Bent u als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) of de vennootschapsbelasting (VPB) van plan om te investeren in nieuwe bedrijfsmiddele...

IB- en VPB-ondernemers mogen dit jaar willekeurig afschrijven

Inkomstenbelasting (IB) | 5 minuten | 08-02-2023

Economische onzekerheid is in de regel niet de beste voedingsbodem voor investeringen in het mkb. Om ondernemers daarbij toch een steuntje i...

Waar op letten bij het doen van de aangifte IB over 2022?

Inkomstenbelasting (IB) | 6 minuten | 07-02-2023

Vanaf 1 maart a.s. kunt u uw vooringevulde aangifte IB over 2022 weer checken en waar nodig aanpassen en aanvullen. Ten opzichte van 2021 zi...

Hoe werkt het ook alweer met de tbs-regeling?

Inkomstenbelasting (IB) | 5 minuten | 31-01-2023

Stelt u als dga vermogensbestanddelen, zoals een pand of geld ter beschikking aan uw bv, dan komt de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-re...

Een oudedagsreserve voor de IB-ondernemer

Inkomstenbelasting (IB) | 3 minuten | 12-01-2023

Als ondernemer voor de IB kunt u tot 2023 fiscaal gunstig sparen voor uw oude dag door een oudedagsreserve te vormen. Deze reserve vormt u d...

Wat zijn de voor- en nadelen in box 2 van de IB?

Aanmerkelijk belang (box 2) | 5 minuten | 12-01-2023

U krijgt als dga met box 2 van de inkomstenbelasting (IB) te maken als u voordelen (en/of nadelen) uit aanmerkelijk belang behaalt. Maar aan...

Hoe staat het er nu voor met de box 3-heffing?

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) | 5 minuten | 07-11-2022

Na het Kerstarrest van vorig jaar is het tumult rondom de box 3-heffing zeker niet afgenomen. Vragen zoals moeten niet-bezwaarmakers wel voo...

Als dga weer terug naar de IB?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 3 minuten | 11-10-2022

Het mantra in de politiek is al jaren dat de fiscale verschillen tussen werknemers, IB-ondernemers en dga’s kleiner moeten worden. In de rec...