Verdiepingsartikelen

OR & Wet bescherming klokkenluiders

Klokkenluidersregeling | 6 minuten | 19-01-2024

Elke organisatie in Nederland met meer dan 49 werknemers is wettelijk verplicht om een klokkenluidersregeling te hebben. Dit volgt uit de We...

Fraude voorkomen met een risicoanalyse

Fraude | 10 minuten | 16-04-2023

Met een risicoanalyse kunt u zwakke plekken opsporen en beveiligen. Zo creëert u hopelijk een omgeving waarin werknemers geen aanleiding zie...

Wet bescherming klokkenluiders beschermt melders van misstanden

Klokkenluidersregeling | 6 minuten | 09-02-2023

Ruim drie jaar geleden bereikten de lidstaten van de Europese Unie (EU) een akkoord over een EU-richtlijn die een melder van een (vermoeden...