Vraag & antwoord

Wat zijn de fiscale consequenties van onzakelijke voorwaarden?

Internationaal ondernemen en Brexit | 01-03-2022

De fiscus stelt dat mijn bv onzakelijke voorwaarden is overeengekomen met mijn Thaise bv, wat zijn de fiscale consequenties? Als gelieerde partijen onzakelijke voorwaarden...

Kom ik in aanmerking voor de TVL?

Corona-advies | 28-02-2022

De vaste lasten van mijn onderneming lopen door, terwijl ik (opnieuw) nauwelijks inkomsten heb door de coronamaatregelen. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming...

Hoe voorkom ik dat mijn bv belastingrente moet betalen?

Vennootschapsbelasting (VPB) | 27-01-2022

Hoe voorkom ik dat mijn bv belastingrente moet betalen? Ik heb gehoord dat deze rente dit jaar 8% bedraagt, klopt dat wel want dat is wel erg hoog? U krijgt met belastingrente...

Wat is een SWOT-analyse en wat kan je ermee?

Leidinggeven | 20-12-2021

Als ondernemingsraad willen we graag een actieve rol nemen in de toekomstontwikkelingen van onze organisatie. De coronapandemie vraagt namelijk een actieve houding om...

Hoe weten we of onze ICT veilig is?

Cybersecurity | 21-09-2021

Onze ICT’ers doen hun uiterste best om alles zo veilig mogelijk in te richten en te houden. Maar zijn we echt veilig? Hoe komen we daar achter? Deze vraag is steeds...

Wat moeten bhv'ers weten over de Automatische Externe Defibrillator (AED)?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 26-08-2021

Onze organisatie heeft een AED aangeschaft, maar klopt het dat het apparaat niet werkt bij een totale hartstilstand? En is dat iets dat onze bedrijfshulpverleners moeten...

Privacy: wie mag het vakantiesaldo van de werknemer inzien?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 23-08-2021

Het MT verzoekt inzage in het vakantiesaldo per werknemer. Het lijkt me dat alleen de werknemer en zijn manager hier inzicht in mogen hebben. Klopt dit? Dat klopt. De...

Geldt de Algemene termijnenwet voor de loonheffingen?

Aangifte loonheffingen | 15-06-2021

Geldt de Algemene termijnenwet ook voor de uiterste betaal- en aangiftedata van de loonheffingen en wordt de termijn die eindigt in het weekend of op een feestdag daardoor...

Mag de werkgever de productiviteit van thuiswerkende werknemers monitoren?

Instemmingsrecht | 01-06-2021

Binnen onze organisatie zet de bestuurder personeelvolgsystemen in om de productiviteit van de thuiswerkende werknemers te monitoren. Onze achterban is hier niet zo blij...

Welke leeftijd is de pensioengerechtigde leeftijd bij een pensioenontslagbeding?

Arbeidsovereenkomst | 28-05-2021

Wij hebben in onze arbeidsovereenkomsten een pensioenontslagbeding, op basis waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd....