Vraag & antwoord

Wat is een uitzendbeding?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 15-02-2024

We werken sinds kort met een uitzendbureau en onlangs kwam de term uitzendbeding voorbij. Wat betekent dit precies en wat zijn de gevolgen van zo’n beding voor...

Welke regels gelden bij seizoensarbeid?

Oproepkrachten | 09-01-2024

In onze organisatie werken we in de zomer veel met werknemers die we maar een gedeelte van het jaar kunnen inzetten. Met welke arbeidsrechtelijke regels moeten we rekening...

Geldt het uitzendbeding nu wel of niet bij ziekte?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 02-01-2024

Het stond al zo’n 20 jaar in de uitzend-cao: de regel dat het contract van een uitzendkracht kan eindigen bij ziekte. Lange tijd is hierover geen discussie geweest....

Wat zijn de voorwaarden voor een fictief dienstverband?

Werken met zzp'ers | 28-11-2023

Wij willen onze samenwerking met een opdrachtnemer aanmerken als een fictief dienstverband. Welke voorwaarden zijn hierop van toepassing? Als de arbeidsrelatie met een...

Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet wel en niet?

Arbeidstijden | 07-11-2023

In onze organisatie werken niet alleen eigen werknemers, maar ook uitzendkrachten en een aantal zzp'ers. Vallen zij ook onder de regels van de Arbeidstijdenwet voor werktijden,...

Moet ik betalingen aan zzp’ers doorgeven aan de Belastingdienst?

Werken met zzp'ers | 26-10-2023

Ben ik verplicht om betalingen die ik aan een door mij ingehuurde zzp’er heb gedaan altijd door te geven aan de Belastingdienst? Als vervanging van het IB-47 formulier...

Wat brengt het nieuwe pensioenstelsel zzp’ers en dga’s?

Wet toekomst pensioenen | 08-09-2023

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Wat merken zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en directeuren-grootaandeelhouders (dga’s)...

Geldt de verplichte AOV straks ook voor een dga?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 18-07-2023

Ik begrijp dat het plan is dat ondernemers straks verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moeten afsluiten. Gaat die verplichting ook gelden voor een directeur-grootaandeelhouder...

Wat is het verschil tussen uitzenden, detacheren en payrollen?

Flexwerkers | 30-06-2023

Omdat nieuwe werknemers bijna niet te vinden zijn, willen we gebruik gaan maken van flexibele arbeid om het werk op te vangen. Maar wat is het precieze verschil tussen...

Wat worden de regels over de beoordeling van arbeidsrelaties?

Werken met zzp'ers | 10-02-2023

Er moeten van het kabinet duidelijke regels over de beoordeling van arbeidsrelaties komen. Deze regels moeten ertoe leiden dat het grijze gebied tussen werknemers en...