Vraag & antwoord

Kan de OR een bijdrage leveren aan vrijwilligersbeleid?

OR en personeelsbeleid | 10-08-2023

In onze organisatie zijn al enige tijd vrijwilligers actief. De organisatie heeft echter geen vrijwilligersbeleid. Onze OR zou hier een bijdrage aan willen leveren. Hoe...

Is een sollicitatieprocedure zonder interne werving toegestaan?

OR en personeelsbeleid | 21-03-2023

Bij ons worden regelmatig vacatures vervuld zonder dat de werknemers kunnen solliciteren. Klopt dat en wat kan de OR doen? Er bestaat geen wettelijke verplichting om...

Moet aanpassing van functieomschrijvingen voor reorganisatie langs de OR?

OR en personeelsbeleid | 14-02-2023

Onze bestuurder wil een aantal functieomschrijvingen wijzigen vanwege een reorganisatie. Moet hij die wijzigingen eerst voorleggen aan de OR? Het (opnieuw) omschrijven...

Strategische personeelsplanning (SPP): rechten OR?

OR en personeelsbeleid | 07-04-2022

Onze bestuurder wil aan de slag gaan met een strategische personeelsplanning (SPP). Dit geeft wat onrust bij onze achterban. We vragen ons af welke rol we als ondernemingsraad...

Wat is een SWOT-analyse en wat kan je ermee?

OR en personeelsbeleid | 20-12-2021

Als ondernemingsraad willen we graag een actieve rol nemen in de toekomstontwikkelingen van onze organisatie. De coronapandemie vraagt namelijk een actieve houding om...

Welke rol heeft de OR bij de invoering van een thuiswerkregeling?

OR en personeelsbeleid | 20-09-2021

Onze bestuurder heeft onze OR gevraagd om mee te denken over een thuiswerkregeling. Waar moeten we bij de invoering van zo’n regeling op letten? Het opstellen...

Heeft de OR iets te zeggen over het scholingsplan voor werknemers?

OR en personeelsbeleid | 09-02-2021

Bij onze organisatie hebben we nog geen scholingsbeleid. We vragen ons daarom af of iedere werknemer dezelfde eerlijke kansen op scholing krijgt. Heeft onze OR iets te zeggen...

Moet de OR een vertrekkende directeur nog adviseren?

OR en personeelsbeleid | 22-07-2019

Onze directeur vertrekt maar vraagt ons advies over een nieuwe organisatiestructuur. Is dat wel wenselijk? Zijn opvolger moet dit invullen. Veel hangt af van de timing....

Hoe beoordelen we een adviesaanvraag over joint venture in het buitenland?

OR en personeelsbeleid | 22-07-2019

Onze bestuurder wil een joint venture starten in Roemenië en de productie deels daarheen verhuizen. Hoe moeten we de adviesaanvraag beoordelen? Een joint venture...